Publicerad: 1 juli 2015

Nyhet

SKL välkomnar utredare för att skapa nya regioner 

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar regeringens initiativ till att utse utredare som nu kan påbörja arbetet med att modernisera den regionala indelningen. 

– Regionfrågan har utretts och diskuterats i många år. SKL har länge varit pådrivande om att den regionala indelningen behöver ändras. Vi är därför mycket nöjda med att regeringen nu har utsett utredarna så att arbetet kan påbörjas med att modernisera Sverige, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

– De länsgränser som finns idag behöver ändras för att vi ska kunna hantera de utmaningar som till exempel sjukvården ställs inför. Utbildning och kompetensförsörjning för att matcha behoven på arbetsmarknaden är en annan anledning, samt kollektivtrafiken och andra behov där invånarna förväntar sig en mer likvärdig service, säger Lena Micko.

– För att öka möjligheterna för att på ett bra sätt genomföra en ny regionindelning behöver också staten och dess myndigheter se över och anpassa sina regionala gränser, säger Lena Micko.

Människor på stortorget i Gävle.

De som utsetts är Kent Johansson (C) tidigare bland annat regionråd i Västra Götalandsregionen och Barbro Holmberg (S), avgående landshövding i Gävleborgs län. 

– De personer som idag har utsetts har en bred och väl dokumenterad kompetens och känner väl till kommunernas och landstingens utmaningar. Men vi utgår från att arbetet med att ta fram förslag till nya regioner kommer att ske i nära samarbete med företrädare för kommuner och landsting, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!