Publicerad: 16 april 2018

Nyhet

SKL välkomnar satsning på ny välfärdsteknik i vårbudget

Regeringens satsning på ny teknik i äldreomsorgen välkomnas av SKL. Riktade statsbidrag är dock fortsatt problematiskt för att hantera kommunsektorns långsiktiga utmaningar.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

Sveriges Kommuner och Landsting ser som glädjande att regeringen föreslår 350 miljoner kronor till välfärdsteknik inom äldreomsorgen i vårändringsbudgeten för 2018. Även 400 miljoner kronor föreslås till att minska köer inom vården, vilket SKL också ser som positivt, under förutsättning att landstingen och regionerna själva får avgöra vilka lösningar som behöver sättas in.

– Det är två satsningar som vi ser kan bidra till ökad tillgänglighet, trygghet och kvalitet inom välfärden. Genom till exempel användandet av välfärdsteknik finns stor potential för äldre personer att bo kvar hemma, känna trygghet och delaktighet i samhället, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Riktade bidrag motverkar långsiktighet

Regeringen föreslår även en stort antal mindre riktade statsbidrag till bland annat fler böcker i förskolan, ökad sex- och samlevnadsundervisning och ökat deltagande i vuxenutbildning. SKL har tidigare uppmärksammat att de riktade bidragen ökat med cirka 60 procent i fasta priser de senaste sju åren medan de generella, realt sett, är kvar på ungefär samma nivå.

– Genom de riktade bidragen styr staten allt mer i detalj över vilka insatser som sektorn ska prioritera. De kortsiktiga satsningarna riskerar att motverka den långsiktighet som behövs för att sektorn ska kunna hantera de demografiska utmaningarna framöver, säger Lena Micko.

SKL presenterar ny skatteunderlagsprognos 27 april och Ekonomirapporten den 15 maj. I rapporten, som kommer två gånger per år, ges bland annat en närmare analys av hur förslagen i regeringens propositioner påverkar ekonomin i kommuner, landsting och regioner.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!