Publicerad: 14 juni 2016

Nyhet

SKL välkomnar samrådsförslag

Utredningen Delaktighet i EU föreslår i sitt slutbetänkande formaliserade samråd mellan regeringen, kommuner, landsting och regioner. SKL stödjer förslaget.

- Det är något vi länge efterlyst, inom flera sakområden. Vi hoppas att regeringen fullt ut hörsammar dessa förslag från utredningen och inrättar formaliserade samråd. Det gynnar regeringen, det gynnar SKL men också andra relevanta aktörer säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting betonar fyra delar i sitt remissvar gällande utredningen Delaktighet i EU.

  • SKL instämmer i utredningens förslag kring formaliserat samrådsförfarande.
  • SKL välkomnar utredningens förslag att regeringen ska förtydliga
  • SKL delar utredningens bild av det bristande kunskapsläget samt behovet av riktade insatser för att åtgärda detta.
  • SKL välkomnar utredningens förslag på förbättrad informationstillgång och möjlighet till delaktighet genom e-konsultationer och en EU-portal på regeringen.se

Framöver måste fokus vara på hur EU påverkar svenska kommuner, landsting och regioner, andra aktörer och alla invånare i Sverige. Vi måste sluta fokusera på hur EU:s beslutsprocesser fungerar och se till innehållet. SKL lyfter ofta fram att en fullmäktigedagordning påverkas direkt eller indirekt av EU till 60 %.

- Vikten framöver ligger i att visa elever, medborgare, tjänstemän och förtroendevalda hur det påverkar oss. Först då kan vi ta ställning och påverka. Vi tycker utredningen kommer med flera bra förslag i detta arbete, men nu gäller det att komma igång också, säger Lena Micko.

Yttrande: EU på hemmaplan (nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!