Publicerad: 5 september 2019

Nyhet

SKL välkomnar prövning av DI:s sanktionsbeslut

Datainspektionen har utfärdat första sanktionsavgiften utifrån dataskyddsförordningen. Det rör ett pilotprojekt med ansiktsigenkänning. SKL stödjer Skellefteå i deras överklagandeprocess.

Jenny Birkestad

Jenny Birkestad

För första gången har Datainspektionen utfärdat sanktionsavgift med anledning av dataskyddsförordningen. Anderstorpskolan i Skellefteå testade i ett avgränsat pilotprojekt ansiktsigenkänning för att registrera elevers närvaro. Datainspektionen har nu utfärdat en sanktionsavgift på 200 000 kronor. Idag beslutade Gymnasienämnden i Skellefteå kommun att överklaga Datainspektionens beslut. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer att stödja Skellefteå i processen.

Skellefteå kommun har fört en dialog med interna och externa jurister och dataskyddskunniga och upplever att försöket var förenligt med dataskyddsförordningen. Därför vill man pröva Datainspektionens beslut genom att överklaga. SKL välkomnar Datainspektionens granskning, men vill pröva beslutet tillsammans med Skellefteå kommun. Genom kunskap, råd och service stärker vi kommuner och regioner i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare.

– SKL stöder Skellefteås beslut att överklaga. Det blir en möjlighet att fördjupa och förtydliga Datainspektionens analyser och slutsatser. Det ger vägledning och stöd i våra medlemmars pågående och kommande utveckling i en digital tid, säger Jenny Birkestad direktör för avdelningen för digitalisering på SKL.

Systematiskt och förebyggande arbete med informationssäkerhet och dataskydd är centrala ledningsfrågor för alla organisationer. Det sker ett kontinuerligt förbättrande arbete och hög medvetenhet finns hos region- och kommunledningarna.

– Brister kan aldrig helt undvikas, men det är viktigt att ytterligare växla upp arbetet med säkerhet och dataskydd så att invånarna har ett fortsatt högt förtroende för välfärdens digitala service. Det är även viktigt att kommuner och regioner får en tydlighet och trygghet i utvecklingsarbetet. Det är snårigt som det är och det krävs tydlighet från staten kring vad som är rätt och fel, fortsätter Jenny Birkestad.

Som ett stöd för kommuner och regioner i den pågående digitaliseringen har SKL tagit fram en strategi ”Utveckling i en digital tid ”. Strategin ger en gemensam riktning och innehåller mål som bland annat pekar på vikten av ett förebyggande och systematiskt säkerhetsarbete.

– I strategin lyfter SKL fram att förändring kräver mod och välfärdens utmaningar kräver nytänkande. Ledarskapet, både nationellt, regionalt och lokalt behöver uppmuntra förnyelse och samarbete för att motverka felrädsla och utveckla en innovationsfrämjande kultur, säger Jenny Birkestad.

Susanne Svanholm
Jurist

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!