Publicerad: 17 oktober 2017

Nyhet

SKL välkomnar enklare samverkan

Det måste bli enklare att samverka över landstings- och kommungränsen. SKL välkomnar förslaget som regeringens utredare nu lägger fram om enklare avtalssamverkan.

– Det är ett välkommet och efterlängtat förslag om samverkan som utredningen presenterar – framför allt för de mindre kommunerna. Oavsett utmaning och kommunstorlek finns ett stort behov av att kunna samverka på ett enklare sätt än idag, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Avtalssamverkan ger effektivitet

Kommittén föreslår att kommunallagen förändras så att det ska finnas en generell rätt att genom avtal låta annan kommun, landsting eller region utföra arbetsuppgifter. Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

– Det här gör det möjligt för till exempel kommuner, landsting och regioner att utbyta tjänster där det inte är kostnadseffektivt eller ens möjligt att få tag på egna personella resurser. Det är nödvändigt att kunna ta del av en annan kommuns expertkunskap eller att på andra sätt samverka om det gör verksamheten mer effektiv, säger Lena Micko.

Kommunutredningen kommer nu att titta vidare på vilka andra åtgärder som bör vidtas och hur genomförandet kan ske för att stärka kommunernas förmåga att hantera välfärdsuppdraget. Slutbetänkande ska läggas fram i oktober 2019.

Regeringen tillsatte i våras en parlamentarisk kommitté för att se över hur kommunernas förmåga kan stärkas för att möta samhällsutvecklingen. Idag har kommunutredningen lagt fram ett delbetänkande om en av de mer akuta frågorna för kommunsektorn, nämligen den som handlar om att underlätta för kommuner, landsting och regioner att samverka.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!