Publicerad: 28 mars 2019

Nyhet

SKL välkomnar Datainspektionens granskning

Två av de områden som Datainspektionen fokuserar tillsynen på under 2019 och 2020 är hälso- och sjukvård och skola. Något som SKL välkomnar.

Jenny Birkestad

Jenny Birkestad

– Vi välkomnar Datainspektionens tillsyn. Det är viktigt att känsliga uppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt så att allmänheten behåller sitt förtroende för vården och skolan. Från SKL:s sida erbjuder vi ett brett stöd till kommuner och regioner för att stärka sina förmågor inom områdena dataskydd- och informationssäkerhet, säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Datainspektionen menar i sin analys att några av de viktigaste områdena att granska under 2019-2020 är hälso- och sjukvård och skolan. Granskningen kommer enligt Datainspektionen att fokuseras på att främja säker datahantering.

– Vi ser idag att digitaliseringen, informationssäkerheten och dataskyddsarbetet går i otakt. Digitaliseringen har gått snabbare än förmågan att upprätthålla tillräckligt hög nivå på informationssäkerhetsarbetet. Det gapet måste stängas och informationssäkerhet och dataskydd måste alltid ha en viktig och central roll i både verksamhet och projekt säger Jenny Birkestad.

SKL ger stöd till kommuner och regioner

SKL erbjuder, tillsammans med våra företag Inera och SKL Kommentus, ett brett stöd till kommuner och regioner, bland annat:

 • Verktyg för informationsklassning
  KLASSA är ett verktyg för att metodiskt hjälpa kommuner och regioner att välja rätt åtgärder som skyddar information. Verktyget är även anpassat till krav från GDPR.
  Klassa
 • Juridiskt stöd
  SKL erbjuder juridiskt stöd, frågor och svar, webbinarier, mallar, checklistor och vägledning för praktisk tillämpning av bland annat EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
  SKL:s juridiska stöd
 • Utbildning - Informationssäkerhet för chefer
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med SKL och Försvarshögskolan utvecklat en chefsutbildning inom informationssäkerhet som är öppen för chefer och ledare i kommuner och regioner. Deltagarna lär sig hur de strukturerat kan leda arbetet med informationssäkerhet inom sin egen organisation, vilket ger nytta även för dataskyddsarbetet.
  Informationssäkerhet för chefer
 • Erfarenhetsutbyte mellan medlemmar
  SKL driver ett digitalt samarbetsrum för våra medlemmar där över 1 000 personer diskuterar och delar erfarenheter med varandra. Även på deladigitalt.se finns en hel del material kring informationssäkerhet och GDPR.
  Dela Digitalt
  Digitalt samarbetsrum
 • Ramavtal för informationssäkerhetstjänster
  Via SKL Kommentus ramavtal IT-konsulttjänster 2016 kan kommuner och regioner avropa konsulttjänster för bland annat ledningsstöd, utbildning och anpassning och implementering av dataskydd och informationssäkerhet.
  SKL Kommentus ramavtal för IT-konsulttjänster
 • Stöd till kommuner vid upphandling av skoladministrativa system
  SKL erbjuder underlag för gemensam kravställning och ett stödmaterial för kommunerna att använda och anpassa vid egen upphandling av skoladministrativt system där informationssäkerhet och dataskydd är en naturlig och viktig del i processen.
  Kravställning, skoladministrativa system

Löpande samverkan med myndigheter

Både SKL och Inera har löpande samråd och dialog med Datainspektionen som ett led i att erbjuda bästa möjliga stöd till kommuner och regioner kring viktiga integritetsfrågor.

SKL har samarbetat med MSB i deras regeringsuppdrag kring att förbättra informationssäkerheten i kommuner, regioner och länsstyrelser. Samarbetet har resulterat i utbildningar och vägledningar.

– Vi har precis skickat en enkät till alla kommuner för att få en bättre bild av deras arbete med informationssäkerhet och kommer att följa upp vilket ytterligare stöd de har behov av från SKL, säger Jenny Birkestad.

Jeanna Thorslund
Jurist

Pål Resare
Jurist

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!