Publicerad: 30 november 2016

Nyhet

SKL välkomnar åtgärder – men fler lättnader behövs

Regeringens åtgärder för att underlätta bosättning för nyanlända i kommunerna räcker inte. Det behövs mycket mer.

– SKL vill inte ändra principerna för bosättningslagen. Det är viktigt att vi får en jämnare fördelning över landet. Kommunerna jobbar hårt, men kan inte trolla med knäna för att få fram alla de bostäder som behövs. I regeringens åtgärder saknar vi krav på de egna myndigheterna att bistå kommunerna och nyanlända med lösningar, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Lena Micko, ordförande SKL

Flera akuta frågor återstår

Några viktiga åtgärder som SKL framfört till regeringen, och som vi ännu inte fått gehör för, är:

  • Använd Migrationsverkets lägenheter till nyanlända där bostadsbristen är som störst.
  • Ge statliga myndigheter och bolag uppdrag att ta fram bostäder till nyanlända.
  • Gör det möjligt för kommuner som vill, att ta emot fler nyanlända.
  • Säkerställa nyanländas möjligheter att betala för sitt boende.

– Det är positivt att Ylva Johansson öppnar dörren för ytterligare lättnader som kan underlätta för kommunerna att få fram fler bostäder. Vi behöver föra en mycket aktiv dialog i frågan. Tillgång till ett bra boende är grunden för ett värdigt liv och för att kunna etablera sig i samhället, säger Lena Micko.

Regeringens förslag

Dagens konkreta besked är att kommunerna får upp till två månader extra på sig att lösa mottagandet av anvisade nyanlända för 2016. Staten kommer också att återkomma om sänkta länstal för mottagandet 2017.

På presskonferensen nämndes även frågan om tidsbegränsade bygglov och återbostadisering, vilket SKL också framfört som åtgärdsförslag.

– Dessa åtgärder kan inte vänta flera månader. All tid är dyrbar i dagens situation, säger Lena Micko.

Skrivelse - Åtgärder för nyanländas bosättning

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!