Publicerad: 21 december 2018

Nyhet

SKL upphandlar nyckelfärdiga förskolor

Behovet av nya förskolor är stort i landets kommuner. SKL Kommentus Inköpscentral annonserar därför nu en upphandling av förskolebyggnader. Ramavtal beräknas klart hösten 2019.

Lena Micko

Lena Micko

– Det behövs 750 förskolor de närmaste fyra åren och genom denna ramavtalsupphandling kan kommunerna snabbare, och mer kostnadseffektivt, få fram permanenta förskolor som uppfyller såväl tekniska som pedagogiska krav, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) genomför i samarbete en ramavtalsupphandling av förskolebyggnader. Upphandlingen är värd flera miljarder och omfattar nyckelfärdiga permanenta byggnader för förskoleverksamhet. Det ska även vara möjligt att köpa till färdigställande av utemiljön.

– Upphandlingen kan liknas vid en projekttävling där anbudsgivarna får ta fram förslag på förskolor som sedan kommer att utvärderas. De bästa förskolorna utifrån bland annat funktionalitet för den pedagogiska verksamheten, kvalitet och pris erhåller ramavtal. Med ramavtalet kan vi korta tiden från behov till färdig förskola, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD SKL Kommentus.

En förstudie under 2017 visade på ett mycket stort behov av nya förskolor i de flesta kommuner. Ramavtalet syftar till att kunna erbjuda kommunerna förskolor av hög kvalitet och av olika storlek för permanent bruk och med kort leveranstid.

I en enkät inför SKL:s Ekonomirapport, maj 2018, svarade ekonomicheferna i många kommuner att de kommer att genomföra stora investeringar inom infrastruktur, va, bostäder, skolor och förskolor. För åren 2018–2021 rör det sig exempelvis om 750 förskolor.

Redan nu finns två ramavtal för bostäder som, förutom för vanliga bostäder, även kan användas för kommunernas behov av särskilda boenden för socialpsykiatri, funktionshindrade och äldreomsorg samt för trygghetsboenden.

Bengt Westman
Expert

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!