Publicerad: 9 september 2019

Nyhet

SKL tar initiativ till en kraftsamling för psykisk hälsa

Idag samlar SKL ett stort antal aktörer för en bred kraftsamling för den psykiska hälsan i Sverige.

Anders Knape

Anders Knape

– Nu påbörjar vi resan för ett samhälle där alla delar är utformade för att främja psykisk hälsa. Alla är överens om att ett mer långsiktigt arbete krävs och intresset för vårt initiativ är redan stort, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Allt fler individer söker psykiatrisk hjälp. Det handlar bland annat om unga med stressrelaterade sjukdomstillstånd och individer som känner sig allt mer pressade av sin livssituation.

SKL pekar på att det krävs förändring inom flera områden. Det handlar om att skapa ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt, med ett förändrat samhällsklimat. Men också att rusta individerna så att de kan utvecklas och leva i dagens samhälle med bibehållen hälsa. Dessutom behöver vi utveckla och öka tillgången till hållbara insatser för de som lider av olika former av psykiatriska tillstånd.

– För att vända utvecklingen och stärka den psykiska hälsan krävs samordnade och långsiktiga insatser från alla delar av samhället. Om vi inte lyckas med det förebyggande arbetet för både kroppslig och psykisk ohälsa kommer inte samhällets resurser att räcka, säger Anders Knape.

Långsiktig satsning

SKL vill se en långsiktig satsning, helst en tioårig plan, tillsammans med staten och civilsamhället.

– Det finns idag bra och effektiva insatser och fler personer än någonsin tidigare får hjälp av vård och socialtjänst, men behoven ökar ännu snabbare. Kommuner och regioner ser att det krävs ett bredare angreppssätt än tidigare och det hoppas jag att staten också ser behov av, säger Anders Knape.

Idag kl. 13.00-18.30 bjuder SKL in till ett öppet hus för att samla idéer och initiativ. Ett stort antal samhällsaktörer medverkar, med representanter från kommuner, regioner, staten, näringsliv, intresseorganisationer och civilsamhälle. Förhoppningen är att det här blir starten på en rörelse med många olika bidrag i en gemensam kraftsamling för psykisk hälsa.

Ing-Marie Wieselgren
Projektchef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!