Publicerad: 23 januari 2019

Nyhet

SKL tar initiativ till avtal för krissituationer

SKL och Sobona har tagit initiativ till samtal med de fackliga organisationerna om ett kollektivavtal som reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.

Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef, SKL

Jeanette Hedberg

Efter bränderna under sommaren 2018 aktualiserades ett antal frågor, bland annat om anställningsvillkor och ersättningar för tillrest personal och arbetsmiljöansvar för in- och utlånad personal. Befintliga kollektivavtal fungerar bra i vardagliga situationer, men det blev tydligt att det kan uppstå situationer då befintliga kollektivavtal inte är tillräckliga.

Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan, naturkatastrofer som bränder och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller hot. Det kan komma att beröra bland andra vård- och omsorgspersonal samt räddningstjänstpersonal.

− Direkt efter sommaren 2018 konstaterade vi att det finns skäl till att se över hur villkoren för anställda som tjänstgör i samband med krissituationer fungerar och hur de passar för just sådana händelser. Det kan exempelvis finnas ett behov av större flexibilitet när det gäller förläggning av arbetstid. Det är också viktigt att anställningsvillkoren är enhetliga och förutsägbara säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Under hösten har SKL och Sobona diskuterat frågorna med kommuner, regioner, räddningstjänster och i januari 2019 träffat de fackliga organisationerna för en första diskussion.

− Vi har inte alla svar på hur ett nationellt avtal för krissituationer kan utformas i alla detaljer, men vi vill se vad som kan göras tillsammans med de fackliga organisationerna. Vår ambition är att vi ska ha ett avtal på plats före sommaren 2019, säger Jeanette Hedberg.

SKL följer noga de utredningar och utvärderingar som nu görs av skogsbränderna 2018. Viktiga frågor för kommunerna när det gäller att förbättra räddningsinsatserna, och där även statliga insatser behövs, handlar bland annat om att bygga upp gemensamma ledningssystem, effektivare samarbeten och att utveckla MSB:s förstärkningsresurser.

Jeanette Hedberg
Biträdande förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!