Publicerad: 26 februari 2016

Nyhet

SKL tar fram ramavtal för bostadshus

SKL vill göra det enklare för kommuner att snabbt få fram bra och prispressade bostäder som kan användas i många olika miljöer. Vi avser därför att ta fram ramavtal för bostadshus.

Ramavtalet tas fram med hjälp av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI). Med ett färdigt ramavtal ska kommuner enkelt att kunna beställa bra och prispressade bostadshus som företag har åtagit sig att leverera. Syftet med att pressa priserna är att fler individer och familjer ska kunna efterfråga det som byggs.

Kommuner får gärna medverka

Två byggare står på en byggarbetsplats där hus byggs.

Som företrädare för en kommun får du gärna uppge vilka typer av bostäder som du vill ska kunna byggas utifrån avtalet hos dig. Din medverkan är viktig för att ramavtalet ska göra största möjliga nytta i just din kommun.

En enkät skickas nu ut till kommunerna för att inventera deras intresse för och behov av ramavtalet. SKL och SKI har också startat en referensgrupp där företrädare för landets kommuner är välkomna att delta. Det går även bra att uppge sin kommuns behov via mejl eller telefon (se kontaktuppgifter nedan).

Alla kommuner kan ropa av från avtalet

Alla kommuner är berättigade att ropa av från ramavtalet när det är klart. SKI informerar upphandlingsansvariga i kommunerna om hur kommunala bolag, till exempel kommunala bostadsföretag, också blir berättigade.

Avrop ska kunna ske från och med 2017

Målet är att kommuner ska kunna ropa av från avtalet från och med 2017. Ramavtalet ska omfatta hus som används för permanent bruk, men som också kan användas vid tidsbegränsade bygglov. SKL samarbetar med arkitekter och branschorganisationer för byggföretag för att säkerställa att bostadshusen som byggs är av god kvalitet och att de kan passa in i många olika miljöer.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!