Publicerad: 1 mars 2016

Nyhet

SKL ställde krav på regeringen

Vid ett möte med regeringen i dag tog SKL upp aktuella frågor från kommuner och landsting om flyktingmottagandet. Regeringen lovade bättring både vad gäller samordning och byggande.

På mötet i Rosenbad träffade SKL:s politiska ledning flera ministrar för att diskutera den fortsatta utmaningen i asyl- och flyktingmottagandet. Vid mötet lyftes bland annat behovet att regeringen tar itu med den lista med regeländringar som SKL tagit fram.

Lena Micko (tv) och Ylva Johansson.

– Vi har regelbundet lyft behovet att mer behöver göras för att förenkla för mottagandet i kommuner och landsting med regeringen, men det har gått för sakta på vissa områden. Regeringen säger att de kommer att göra fler förändringar och nu gäller det att gå från ord till handling, säger Lena Micko, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det var också uppmuntrande att regeringen gav sig själva en ”hemläxa” gällande samarbetet mellan statliga myndigheter. Samordningen mellan de olika myndigheterna är inte bra nog varför regeringens besked idag välkomnas, säger Lena Micko.

Den senaste tiden har SKL träffat ett stort antal kommuner, bland annat de som tagit störst ansvar för mottagandet, och fått klara besked. Kommunerna vill ha en jämnare fördelning i asylmottagandet och bättre förutsättningar att klara sina åtaganden vad gäller skola, socialtjänst och bostäder. Samtidigt måste ersättningssystemen bli enklare, mer långsiktiga och ge kostnadstäckning.

– Det är synpunkter vi fört fram till regeringen idag, säger Lena Micko.

Ett positivt besked, och ett steg i rätt riktning, var att regeringen nu öppnar för att hantera byggfrågan snabbare. Regeringen lovade bland annat att driva på frågan om lättnader i PBL som SKL efterlyst parallellt med de fortsatta partiöverläggningarna om byggande.

– Det är viktigt att överläggningarna mellan regeringspartierna och Allianspartierna börjar visa resultat. Vi pekade speciellt på att den utlovade byggbonusen för kommuner måste verkställas vilket regeringen också gav förhoppning om att det ska ske i närtid, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!