Publicerad: 20 mars 2019

Pressmeddelande

SKL:s politiska organisation klar

I dag valdes ledamöter och ordföranden till SKL:s arbetsutskott, beredningar och delegationer på styrelsens första konstituerande möte.

Ledamöter

Ledamöter

Arbetsutskottet

Anders Knape (M), Karlstads kommun (SKL:s ordförande)
Carola Gunnarsson (C), Sala kommun (SKL:s 1:e vice ordförande)
Bengt Germundsson (KD), Markaryds kommun
Helene Odenjung (L), Göteborgs stad
Lena Micko (S), Linköpings kommun (SKL:s 2:e vice ordförande)
Anders Henriksson (S), Region Kalmar
Emil Broberg (V), Region Östergötland

Förhandlingsdelegationen

Joakim Larsson (M), Stockholms stad (ordförande)
Ulf Olsson (S), Borås kommun, (vice ordförande)
(både ordförande och vice ordförande är även adjungerade till styrelsen)

Sjukvårdsdelegationen

Marie Morell (M), Region Östergötland (ordförande)
Anna-Lena Hogerud (S), Region Skåne, (vice ordförande)
(både ordförande och vice ordförande även adjungerade till styrelsen)

Revisionsdelegationen

Bert Ölund (S), Region Västerbotten (ordförande)
Cecilia Forss (M), Uppsala kommun (vice ordförande)

Beredningen för demokratifrågor

Christina Mattisson (S), Region Blekinge (ordförande)
Anders Ågren (M), Umeå kommun (vice ordförande)

Beredningen för EU-frågor

Jelena Drenjanin (M), Huddinge kommun (ordförande)
Karin Wanngård (S), Stockholms stad (vice ordförande)

Beredningen för kultur och fritid

Alex Bergström (S), Västra Götalandsregionen (ordförande)
Conny Brännberg (KD), Skövde kommun (vice ordförande)

Beredningen för primärvård och äldreomsorg

Mia Frisk (KD), Region Jönköping (ordförande)
Monica Johansson (S), Region Sörmland, (vice ordförande)

Beredningen för samhällsbyggnad

Karin Jonsson (C), Norrköpings kommun (ordförande)
Johan Persson (S), Kalmar kommun (vice ordförande)

Beredningen för socialpolitik och individomsorg

Arion Chryssafis (M), Solna stad (ordförande)
Ulrika Edman (V), Umeå kommun (vice ordförande)

Beredningen för tillväxt och regional utveckling

Kristina Jonäng (C), Västra Götalandsregionen (ordförande)
Ebba Östlin (S), Botkyrka kommun (vice ordförande)

Beredningen för utbildningsfrågor

Mats Gerdau, (M), Nacka kommun (ordförande)
Kenneth Nilsson (S), Örebro kommun (vice ordförande)

Beredningen för digitalisering

Daniel Forslund (L), Region Stockholm (ordförande)
Sara Rudolfsson (S), Olofströms kommun (vice ordförande)

Anna Boman
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!