Publicerad: 18 september 2019

Nyhet

SKL skriver under deklaration för en stark demokrati

Den svenska demokratin fyller hundra år och Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram en deklaration för att stärka demokratin. SKL ställer sig bakom och skriver under deklarationen.

Anders Knape skriver under Deklaration för en stark demokrati på ett seminarium för att fira 100 år av allmän och lika rösträtt. Till höger Peter Örn, ordf Kommittén Demokratin 100 år, och till vänster moderator Anna Bellman.

Anders Knape skriver under Deklaration för en stark demokrati på ett seminarium för att fira 100 år av allmän och lika rösträtt. Till höger Peter Örn, ordf Kommittén Demokratin 100 år, och till vänster moderator Anna Bellman.

– Vår välfärd bygger på att vi har en stabil demokrati och som medlemsorganisation för kommuner och regioner så vill vi värna det demokratiska samhället både på lokal, regional och riksnivå, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommittén Demokratin 100 år har i uppgift att planera, samordna och genomföra insatser som ska bidra till att öka delaktigheten, förankringen av och motståndskraften i demokratin över hela landet. Under samlingsnamnet Vår Demokrati – värd att värna varje dag, samarbetar en bredd av samhällsaktörer som har en viktig roll att stärka och utveckla demokratin.

Kommitténs Deklaration för en stark demokrati syftar till att ena de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin.

– Sverige är en stark demokrati, men vi får inte ta den för given. Vi måste varje dag arbeta för att alla medborgare känner sig delaktiga på olika sätt och har förtroende för de beslut som fattas demokratiskt av våra förtroendevalda. Vi ansluter oss till deklarationen för att stärka demokratin och uppmanar fler att skriva under, säger Anders Knape.

Aktörernas åtaganden enligt Deklaration för en stark demokrati:

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

SKL stödjer förtroendevalda och fritidspolitiker i kommuner och regioner med bland annat utbildningar, nätverk och erfarenhetsutbyte kring frågor om den demokratiska processen och kommunalt självstyre, medborgardialog, mänskliga rättigheter och jämställdhet, rasism och diskriminering.

Lena Langlet
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!