Publicerad: 12 maj 2017

Nyhet

SKL skapar förutsättningar för det lokala klimatarbetet

Kommuner, landsting och regioner ska ligga i framkant i klimatarbetet. SKL har därför tagit fram breda förslag för arbetet med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.

– Det är nödvändigt att kommuner, landsting och regioner ligger i framkant i utvecklingen mot ett land utan fossila nettoutsläpp och anpassningen till ett ändrat klimat, säger Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

En partiövergripande arbetsgrupp har arbetat fram en rad förslag som ska stärka klimatarbetet i kommuner, landsting och regioner.

Kommunerna behöver relevanta planeringsunderlag

Ett krav som SKL driver är att staten, genom expertmyndigheter och länsstyrelser ska förse kommunerna med ett kostnadsfritt planeringsunderlag som är relevant och tillgängligt för kommunerna i deras klimatanpassningsarbete. Det är redan en skyldighet för myndigheterna, men underlagen är ofta för övergripande. Många kommuner köper därför in underlag från konsulter och myndigheternas affärsverksamhet.

Egna strategier behövs

Kommuner, landsting och regioner bör baserat på lokala och regionala förhållanden utveckla strategier för minskad klimatpåverkan utifrån visioner om ett fossilfritt välfärdsland och de nationella klimatmålen efter 2020.

Förslagen lyfter också fram vikten att ta vara på de stora möjligheter för klimatarbetet som finns i dagens samhällsutveckling, exempelvis teknikutveckling inom digitalisering, alternativa sätt att resa och kommunicera och förnybar energi.

– Med rapportens förslag hoppas vi öka möjligheterna för ett kraftfullt lokalt, regionalt och nationellt arbete för klimatanpassning och minskad klimatpåverkan, säger Lena Micko.

SKL:s klimatberedning

Programberedningens uppdrag har varit att komma med förslag på förbättringar av förmågan att hantera klimatrelaterade händelser, samordna och förtydliga ansvarsfördelningen mellan staten, kommunerna, landstingen och regionerna och andra aktörer för förebyggande åtgärder samt att vara spjutspetsar i Sveriges arbete för minskad klimatpåverkan. Rapporten kommer att vara underlag för förbundets fortsatta arbete med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!