Publicerad: 19 oktober 2017

Nyhet

SKL ska arbeta med digitaliseringsstrategin för skolan

Regeringen har i dag beslutat om en strategi för att skolan bättre ska tillvarata digitaliseringens möjligheter. SKL ska ta fram en handlingsplan för nationellt genomförande av strategin.

Vesna Jovic

Vesna Jovic

Det övergripande målet för strategin är att svensk skola ska vara ledande i att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen av samhället medför. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.

– Jag är glad över att SKL, i tätt samarbete med regeringen, får leda arbetet med att bryta ner strategins mål i initiativ och aktiviteter till en verkningsfull handlingsplan, säger Vesna Jovic, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

Digitaliseringsstrategin innehåller tre fokusområden för åtgärder som sammantaget ska leda till att det övergripande målet uppnås. Varje fokusområde innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022. Dessa områden är digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning, samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Regeringen och SKL kommer tillsammans att bryta ned strategins delmål till initiativ och aktiviteter.

– Digital kompetens är en nödvändighet och något som alla elever måste få möjlighet att utveckla. Digitala kanaler är det naturliga sättet att lära, kommunicera och uttrycka sig på för unga människor och det ska även kunna användas i det formella lärandet i skolan, säger Vesna Jovic.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!