Publicerad: 20 mars 2017

Nyhet

SKL:s agenda till regeringen

Under måndagen skickades Sveriges Kommuner och Landstings Agenda för integration och nyanländas etablering till regeringen.

– Vi har en bra dialog med regeringen om detta, så vi hoppas våra konkreta förslag nu blir verklighet, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Lena Micko, ordförande SKL

SKL:s Agenda för integration och nyanländas etablering antogs av styrelsen fredagen den 10 mars. Den är antagen över blockgränserna och lyfter 65 konkreta åtgärder som krävs för att kommuner, landsting och regioner ska kunna fortsätta göra ett bra jobb med nyanländas etablering.

– Lokala förutsättningar måste i större utsträckning styra såväl asylmottagandet som insatserna för integration och etableringen av nyanlända, säger Lena Micko.

Under måndagen deltog SKL:s ordförande också på konferensen Vem f-n tar ansvar? som arrangeras av Borlänge, Nässjö, Falköping och Lindesbergs kommuner för att diskutera frågan om den interkulturella samhällsutvecklingen i Sverige. Även här presenterade hon den nya agendan.

– Integration och etablering sker lokalt. Därför måste den statliga detaljstyrningen på vissa områden stoppas, säger Lena Micko.

Förslagen och utvecklingsområdena i agendan omfattar mottagningssystemen, etableringen på arbetsmarknaden, integration i samhället, barn och unga, hälsa, ersättningar till kommuner och landsting samt forskning och utveckling.

Anders Knape

– Om vi lyckas med en bra integration bidrar vi till tillväxt och välfärd. Men en dålig integration kan leda till stora problem. Vi har helt enkelt inte råd att misslyckas, säger SKL:s 2:e vice ordförande, Anders Knape.

Rapporten: SKL:s agenda för integration och nyanländas etablering (PDF, nytt fönster)

SKL:s agenda för integration och nyanländas etablering innehåller 65 punkter med förslag till regering och riksdag och utvecklingsområden för kommuner, landsting och regioner som syftar till att förbättra asyl- och flyktingmottagandet och nyanländas etablering i Sverige.

Förslagen och utvecklingsområdena omfattar mottagningssystemen, etableringen på arbetsmarknaden, integration i samhället, barn och unga, hälsa, ersättningar till kommuner och landsting samt forskning och utveckling. Agendan har tagits fram i nära dialog med SKL:s medlemmar och antogs av styrelsen den 10 mars 2017.

SKL:s arbete med integration

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!