Publicerad: 17 juni 2019

Nyhet

SKL positivt till samtal om Agenda 2030-handslag

SKL samtalar gärna med regeringen om hur parterna kan bidra till kommuners och regioners förverkligande av FN:s globala hållbarhetsmål, så som Agenda 2030-delegationen föreslår.

Anders Knape

Anders Knape

– En viktig utgångspunkt i dialogen om hur FN:s globala hållbarhetsmål ska bli verklighet är att det är upp till varje kommun och region att arbeta utifrån sina specifika utmaningar och förutsättningar. Det är också viktigt att ta tillvara det framgångsrika arbete som redan sker, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Stort lokalt och regionalt engagemang

65 procent av FN:s globala hållbarhetsmål, som bland annat handlar om att bekämpa klimatförändringar och fattigdom, kan inte nås utan insatser från lokal och regional nivå.

– Det finns ett stort engagemang för hållbarhetsmålen i kommuner och regioner. År 2017 använde nästan hälften av kommunerna och regionerna målen i sitt arbetet för hållbar utveckling. I dag är det sannolikt ännu fler som gör det, säger Anders Knape.

Bra förslag om hållbar tillväxt

SKL delar Agenda 2030-delegationens bild av de utmaningar som Sverige och världen står inför i arbetet för hållbar utveckling. Alla aktörer i samhället behöver delta för att målen ska realiseras.

Delegationen föreslår att regeringen ska förtydliga ansvaret för hållbar utveckling i målet för regional tillväxt som regioner, näringsliv och andra aktörer arbetar mot. Det är ett bra förslag, anser SKL.

– Vi vill att länsstyrelserna samordnar statliga myndigheters arbete med Agenda 2030 medan regionerna samarbetar och för dialog om frågorna tillsammans med näringsliv och andra berörda aktörer inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget, säger Anders Knape.

Kerstin Blom Bokliden
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!