Publicerad: 15 maj 2017

Nyhet

SKL positiv till förslag för säker kommunikation

Regeringen har låtit utreda en ny lösning för säker kommunikation, som ska komplettera och så småningom ersätta dagens Rakelsystem. SKL är i grunden positiv, men ser ett par brister.

Foto

Lena Micko

– Rakel möter inte fullt ut de behov av säker kommunikation som våra medlemmar har. Därför är det bra att en ny robust och säker kommunikationslösning utreds, säger Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Utredningen ”Kommunikation för vår gemensamma säkerhet” har på regeringens uppdrag utrett en ny lösning för säker kommunikation. Dagens system, Rakel, är främst avsett för talkommunikation med begränsad kapacitet för dataöverföring. Rakel behöver därför kompletteras och på sikt helt ersättas med ett modernare system.

Förslagen om en hybridlösning mellan offentligt ägda och kommersiella resurser är bra. Utredningen missar dock att landsting, regioner och kommuner äger viktiga delar av befintlig infrastruktur och därför borde ingå som möjliga leverantörer.

Ett utökat samhällsnät kan även möjliggöra bredband till fler

– Det är positivt att utredningen föreslår att det nya nätet byggs ut så att det kan skapa bättre förutsättningar även för kommersiella aktörer att erbjuda bland annat bredbandstjänster på ställen där det idag saknas, säger Lena Micko.

Utredningens förslag till finansieringslösning är bristfällig. Analysen tar inte tillräcklig hänsyn till de kostnader som kommer att uppstå hos de aktörer som ska ingå som abonnenter i systemet, däribland kommuner, landsting och regioner.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!