Publicerad: 6 februari 2019

Nyhet

SKL partner i nytt nationellt AI-samarbete

SKL går in som partner i samarbetsprojektet AI innovation of Sweden som idag invigs i Göteborg. Här samlas näringsliv, akademi och offentlig sektor för att ta fram framtidens AI-lösningar.

Vesna Jovic

Vesna Jovic

AI innovation of Sweden är ett nationellt center för forskning och innovation kring artificiell intelligens där näringsliv, akademi och offentlig sektor ska samarbeta om framtidens lösningar. Under 2019 ska Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbeta för att kommuner och regioner ska kunna dra nytta av den kompetens och de samverkansmöjligheter som AI Innovation of Sweden innebär. Rätt hanterad kan artificiell intelligens bidra till en positiv utveckling inom hälso- och sjukvård, skola och andra viktiga samhällsfunktioner.

– Vi står inför den fjärde tekniska revolutionen och hela vårt samhälle förändras. Snart är artificiell intelligens och maskininlärning vardag i våra arbetsliv och välfärdstjänster. Det är viktigt att vi tillsammans kraftsamlar och drar nytta av den nya teknikens möjligheter som är stora, inte minst inom offentlig sektor, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

SKL hoppas att samarbetet ska leda till konkreta lösningar och en smartare och effektivare välfärd.

– Den demografiska utvecklingen i Sverige innebär att antalet barn, unga och äldre, som är i störst behov av välfärd ökar kraftigt, samtidigt som människor i arbetsför ålder inte ökar lika snabbt. Om de som arbetar i välfärden ska räcka till behöver vi låta tekniken bidra där den kan bidra, så att människor kan arbeta med det som bara människor klarar av, säger Vesna Jovic.

AI innovation of Sweden är ett nationellt center för AI-relaterad forskning och innovation med fokus på tillämpad forskning. I AI innovation of Sweden samarbetar näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Förutom SKL ingår företag som AstraZeneca, Ericsson och Volvo, myndigheter som Vinnova, Skatteverket och Rymdstyrelsen och andra offentliga organisationer som Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

AI innovation of Sweden

Malin Annergård
Analytiker

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!