Publicerad: 2 maj 2019

Nyhet

SKL ökar den strategiska kunskapen kring digitalisering

SKL satsar, med stöd av regeringen, på ett digitalt kompetenslyft. Genom utbildningar och verktyg får kommuner och regioner möjlighet att stärka sin strategiska kunskap kring digitalisering.

Anders Knape

Anders Knape

Digitalisering av välfärdstjänster pågår inom olika områden för att underlätta för såväl invånare som personal. Det är en nödvändig utveckling och ett viktigt verktyg – inte minst för att hantera de demografiska förändringarna och behoven med allt fler yngre och äldre i förhållande till den arbetsföra befolkningen. Men såväl Ekonomistyrningsverket som Vinnova har pekat på att den digitala kompetensen behöver öka.

– Digitalisering sker successivt i verksamheter här och där, men inte alltid samordnat på en strategisk och övergripande nivå. Vi behöver därför öka ledningens förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar i kommuner och regioner, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Digitaliseringen behöver öka i snabbare takt

SKL har fått medel av regeringen för att under perioden 2018-2020 arbeta med att öka förmågan att systematiskt leda och driva på innovation och verksamhetsutveckling kring digitalisering. Det handlar om att stärka den strategiska kompetensen kring digitalisering hos förtroendevalda, ledande tjänstepersoner och andra nyckelpersoner. Med hjälp av bland annat en rad webbinarier, lokalt anpassade utbildningar och självskattningsverktyg är målet att kunna bidra till att öka takten i moderniseringen av välfärden och den offentliga sektorn.

– Ledarskapet har stor betydelse för ett framgångsrikt lokalt och regionalt digitaliseringsarbete. Genom att öka den strategiska kompetensen kring digitalisering kan vi också bidra till ökad effektivitet och kvalitet i kommunernas och regionernas verksamhet, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Webbinarier och workshoppar erbjuds

Startskottet för satsningen sker 6 maj med ett direktsänt webbinarium kring digitalisering som vänder sig till den politiska ledningen i kommuner och regioner. Därefter följer webbinarier för ledande tjänstepersoner och andra nyckelpersoner.

I höst kommer SKL även att erbjuda lokalt anpassade workshoppar kring de områden av digitalisering som respektive kommun och region själva behöver förkovra sig i. SKL kommer också erbjuda ett mer omfattande stöd kring digitalisering till några kommuner och regioner.

Anders Nordh
Projektledare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!