Publicerad: 15 juni 2018

Nyhet

SKL och regeringen överens om ökad patientmiljard

SKL och regeringen har kommit överens om ytterligare 600 miljoner kronor inom ramen för den befintliga patientmiljarden.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL

Anders Henriksson

För att öka tillgängligheten, korta köerna och kunna
anställa bristkompetenser skjuter regeringen till 600 miljoner kronor till vården. Medlen kan användas av landsting och regioner för bland annat förstärkning under sommaren. Användningen är överenskommen mellan SKL och regeringen.

– De extra 600 miljoner kronorna är ett välkommet tillskott som förstärker landsting och regioners möjlighet att erbjuda en tillgänglig vård. Det är bland annat positivt med en förstärkning till sommaren, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting.

– Regeringen har gjort historiskt stora satsningar på hälso- och sjukvården under mandatperioden. Nu förstärks detta arbete ytterligare genom att 600 miljoner kronor fördelas till landstingen i en särskild satsning för ökad tillgänglighet och kortade köer, säger socialminister Annika Strandhäll.

200 miljoner kronor ska gå till mer personal i vården, för att landsting och regioner ska kunna behålla eller anställa bristkompetenser. Det kan exempelvis röra sig om möjligheten att handleda yngre kollegor, rekryteringar samt åtgärder för att uppmuntra medarbetare att jobba kvar. 400 miljoner ska gå till ökad tillgänglighet och kortare köer.

– På kort sikt kan erfaren personal som vill arbeta efter 65 göra en enorm skillnad i en ansträngd personalsituation. Det gäller framför allt inom de bristspecialiteter som finns, exempelvis bland specialistsjuksköterskor och specialistläkare, säger socialminister Annika Strandhäll.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!