Publicerad: 7 mars 2019

Nyhet

SKL och regeringen i dialog om arbetsmarknadspolitiken

SKL har idag träffat arbetsmarknadsministern för att diskutera konsekvenserna för kommuner och regioner av de nedskärningar som Arbetsförmedlingen nu står inför.

Lena Micko och Anders Knape.

Lena Micko och Anders Knape.

Arbetsförmedlingen har aviserat att 130 av 242 kontor kommer att läggas ned, framförallt i mindre och medelstora kommuner. Beskedet har väckt stor oro ute i kommunerna. SKL har haft löpande kontakt med regeringen och idag träffade SKLs ledning arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för att diskutera vidare.

– Vi hade ett bra samtal idag. Det finns ett antal frågor som måste adresseras i den process som nu sätter igång. En sådan är att säkerställa samverkan mellan den statliga arbetsmarknadspolitiken och den kommunala nivå, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

SKL har under lång tid varnat för att Arbetsförmedlingen allt mer abdikerar från sitt ansvar och uppdrag i mindre kommuner, bland annat genom att lägga ner kontor på mindre orter.

– Det måste göras en ordentlig konsekvensanalys av vilka kontor som ska vara kvar och var dessa ska placeras. Ett mindre kontor kan ha många sökande i behov av mycket stöd och det kan vara nödvändigt med fysisk närvaro på ett helt annat sätt än på en plats där arbetssökande är mer självgående, säger Anders Knape, 2:e vice ordförande SKL.

Kommunerna tar redan ett stort ansvar för arbetsmarknadspolitiken, trots att den är ett statligt ansvar, särskilt för grupper som av olika anledningar behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

– Om ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna ska fungera måste den bli tydligare och alla måste göra sin del, säger Lena Micko.

Flera, bland annat regeringen, pekar på att Arbetsförmedlingens lokala närvaron skulle kunna lösas genom de lokala servicekontor som vid halvårsskiftet tas över av myndigheten Statliga servicecenter.

– Servicekontoren är bra platser för en god statlig service till medborgarna, säger Anders Knape.

SKL har betonat att en förutsättning för väl fungerande servicekontor är att staten också tar ansvar för finansieringen av de statliga servicecentren.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!