Publicerad: 9 februari 2017

Pressmeddelande

SKL och Pacta stämmer BRF till AD

Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta stämmer Brandmännens Riksförbund till Arbetsdomstolen för brott mot fredsplikten.

− BRF har uppmanat sina medlemmar till massuppsägningar för att sätta tryck på arbetsgivarna. Det är en otillåten stridsåtgärd när det finns ett gällande avtal. BRF bryter mot fredsplikten och det är SKL:s och Pactas skyldighet att vidta åtgärder. Det gör vi för våra medlemmars bästa och för att upprätthålla den svenska modellen, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Niclas Lindahl

Förhandlingarna om det nya avtalet för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB17) har genomförts på det sätt som kännetecknar alla avtalsförhandlingar på svensk arbetsmarknad. Parterna utbyter yrkanden som de därefter förhandlar om för att slutligen teckna ett avtal.

− När ett avtal väl är undertecknat går det inte att backa. Parternas, SKL:s, Pactas och BRF:s, uppgift är att stå upp för det gemensamma avtalet, och att vårda och värna det tillsammans med sina respektive medlemmar. Det är anmärkningsvärt att BRF inte har tagit detta självklara ansvar för sitt eget avtal, säger Niclas Lindahl.

SKL och Pacta yrkar på ett skadestånd på sammanlagt 500 000 kronor för brott mot fredsplikten.

  • Förhandlingarna om ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap började förhandlas i september 2016. Ett nytt avtal, RiB17, undertecknades av SKL och BRF i november 2016.
  • SKL lämnade den 9 februari 2017 in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen. Där framhålls att BRF understödjer sina medlemmars massuppsägningar som sker i syfte att sätta tryck på arbetsgivarna att teckna avtal med förmånligare villkor. Massuppsägningar är en otillåten stridsåtgärd. När det finns ett gällande avtal råder fredsplikt.
  • Den svenska modell som reglerar ordningen på arbetsmarknaden bygger på att arbetsmarknadens parter träffar kollektivavtal som reglerar löne- och anställningsvillkoren. Under avtalsperioden råder fredsplikt. Då har arbetstagarna inte rätt att ta till några som helst stridsåtgärder.

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!