Publicerad: 6 oktober 2017

Nyhet

SKL och Pacta når förlikning med BRF

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har nått en förlikning med Brandmännens riksförbund (BRF) i Arbetsdomstolen. Stämningen gällde brott mot fredsplikten.

Niclas Lindahl

Niclas Lindahl

− Det är glädjande att vi har nått en förlikning med BRF. Enligt överenskommelsen med BRF tar de avstånd från massuppsägningar eftersom detta kan innebära att man bryter mot fredsplikten, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Det nya avtalet för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB17) undertecknades i november 2016 av SKL, Pacta och BRF. Trots ett påskrivet avtal uppmanade BRF sina medlemmar att protestera mot avtalet med massuppsägningar som följd. Att samordnat eller gemensamt säga upp sig i syfte att sätta tryck på arbetsgivarna att teckna avtal med förmånligare villkor är ett brott mot fredsplikten.

− När ett avtal väl är undertecknat går det inte att backa. Därför känns det bra att BRF enligt överenskommelsen åtar sig att, vid eventuella protestaktioner som innebär otillåtna stridsåtgärder, försöka hindra sådana åtgärder och verka för att de ska upphöra, säger John Nilsson, förhandlingschef på Pacta.

BRF tillstår enligt förlikningen att de inte tillräckligt tydligt informerat sina medlemmar och inte heller agerat tillräckligt aktivt för medlemmarnas protestaktioner skulle upphöra. BRF åtar sig även att informera SKL och Pacta om de åtgärder BRF vidtar för att upprätthålla fredsplikten.

Förhandlingarna om ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap började förhandlas i september 2016. Ett nytt avtal, RiB17, undertecknades av SKL, Pacta och BRF i november 2016.

SKL och Pacta stämde BRF till Arbetsdomstolen för brott mot fredsplikten den 9 februari 2017. SKL framhöll att BRF understödjer sina medlemmars massuppsägningar som sker. Massuppsägningar är en otillåten stridsåtgärd. När det finns ett gällande avtal råder fredsplikt.

Den svenska modell som reglerar ordningen på arbetsmarknaden bygger på att arbetsmarknadens parter träffar kollektivavtal som reglerar löne- och anställningsvillkoren. Under avtalsperioden råder fredsplikt. Då har arbetstagarna inte rätt att ta till några som helst stridsåtgärder.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!