Publicerad: 25 mars 2017

Nyhet

SKL marscherar för Europa

Idag, lördagen den 25 mars, är det 60 år sedan Romfördraget undertecknades. SKL uppmärksammar detta genom att delta i marschen för Europa i Rom.

Lena Micko, Ilmar Reepalu

2017 är ett symboliskt år för Europa. I dag, lördag den 25 mars, är det på dagen 60 år sedan Romfördraget undertecknades. För att uppmärksamma detta arrangeras en marsch i Rom. Från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) deltar ordförande Lena Micko, som även är vice ordföranade i CEMR, de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation, samt Carola Gunnarsson och Ilmar Reepalu.

– Vi marscherar med förtroendevalda från hela Europa för att påminna om att det är den lokala och regionala nivån som står närmast medborgarna och som säkerställer genomförande och tillämpningen av beslut fattade på EU-nivå. Subsidiaritet och proportionalitet är grundprinciper som ofta förbises. Vår kompetens och våra synpunkter måste bli bättre beaktade, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Den lokala och regionala nivån är en grundläggande partner för att Europa ska fortsätta verka för fundamentala friheter, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstaternas principer.

– Tillsammans har vi byggt ett starkare och fredligare Europa. Vi står dock inför många nya och komplexa utmaningar som vi inte kan lösa på egen hand. Vi tror därför på samarbete i Europa och med övriga världen. EU måste ta en ledande roll. Vår erfarenhet visar tydligt att européerna är starkare tillsammans och att vi når bättre resultat när vi står enade på den lokala, regionala och globala scenen, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!