Publicerad: 20 april 2018

Nyhet

SKL kritiskt till nya energiregler

Boverket föreslår nya byggregler för energianvändning. Förslaget riskerar att ge en ökad klimatpåverkan och minskad resurseffektivitet istället för tvärtom, skriver SKL i ett yttrande.

Foto

Lena Micko.

Boverket har lagt fram förslag till nya byggregler (BBR). SKL ställer sig positivt till skärpta energikrav men anser att reglerna ska vara neutrala till valet av energisystem, med hänsyn till klimatnytta och resursanvändning. I det nu lagda förslaget favoriseras värmepumpar framför fjärrvärme. SKL anser istället att det blir allt viktigare att reglerna styr teknikneutralt i takt med att de skärps.

– Kommuner, landsting och regioner verkar aktivt för energieffektivt byggande både som samhällsaktörer och stora fastighetsägare. Vi har därför sett fram emot skärpta energikrav. Boverkets förslag riskerar dock att styra mot ökad elanvändning och minskad elproduktion från kraftvärme, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL menar att Boverket behöver justera de föreslagna faktorerna så de får ett mer neutralt utfall mellan elbaserade och ej elbaserade lösningar. Valet av energisystem i byggnaden ska kunna göras utifrån lokala och marknadsmässiga förutsättningar och styrmedel för förnybar energi, såsom till exempel koldioxidskatt, gröna elcertifikat och skattereduktion för solenergi. Det förutsätter att byggreglerna inte premierar vissa energisystem.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!