Publicerad: 26 januari 2018

Pressmeddelande

SKL kompenserar sänkt tjänstepension

SKL har beslutat att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension ska kompenseras. De som fått den reducerad 2018 kommer att få en tillfällig kompensation som motsvarar nivån för 2017.

Foto

Ulf Olsson.

– Den nuvarande pensionsöverenskommelsen har inneburit sänkt tjänstepension för tidigare anställda i kommuner, landsting och regioner. För vissa handlar det om en betydande sänkning. Det är en olycklig effekt av ett äldre pensionsavtal som vi slöt med de fackliga organisationerna för över 15 år sedan. SKL har därför beslutat att de pensionärer som drabbats av en sänkning ska få en tillfällig kompensation som innebär att de får 2017 års nivå på sin tjänstepension även under 2018, säger Ulf Olsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

SKL tar genom den tillfälliga kompensationslösningen ansvar för att pensionsnivåerna för berörda pensionärer skyddas under år 2018. Den tillfälliga kompensationen gäller personer som med anledning av Pensionsöverenskommelse 02 fått besked om sänkt kompletteringspension, vilket är en del av tjänstepensionen, under år 2018.

– Vi vill skicka den här signalen snabbt efter att de berörda pensionärerna fått sina pensionsbesked. Nu vidtar ett arbete för att lösa en del praktiska frågor tillsammans med KPA och Skandia, säger Joakim Larsson, vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

SKL kommer tillsammans med fackförbunden att förhandla om en långsiktigt hållbar lösning från 2019 och framåt.

– Vi välkomnar en dialog med de fackliga organisationerna så att vi kan undvika att samma situation uppstår igen. Pensionsöverenskommelser måste vara långsiktiga, stabila och förutsägbara. I övrigt är det för tidigt att säga något nu om hur en framtida överenskommelse kan se ut, säger Ulf Olsson.

SKL:s styrelse ställer sig enhälligt bakom beslutet om tillfällig kompensation.

I början av januari fick runt 150 000 pensionärer som tidigare jobbat i kommuner och landsting beskedet att deras tjänstepension blir lägre i år än tidigare år. De som berörs är främst personer födda 1937 eller tidigare, men även personer födda 1938-1957 kan beröras.

Tjänstepensionsutbetalningarna är resultatet av Pensionsöverenskommelsen 02, vars syfte var att säkerställa att tjänstepensioner enligt äldre pensionsavtal inte skulle urholkas vid införandet av nuvarande allmänna pensionssystem.

Sammantaget har pensionsöverenskommelsen fungerat bra och haft avsedd effekt. Sänkningar har förekommit under åren, exempelvis 2010 och 2014, men sänkningarna de åren var inte av samma storlek som för 2018.

Den tillfälliga kompensationen gäller personer som med anledning av de så kallade friläggningsbestämmelserna i Pensionsöverenskommelse 02 fått besked om sänkt kompletteringspension, vilket är en del av tjänstepensionen, under år 2018.

Friläggningsbestämmelserna, som är orsak till årets sänkning, handlar om hur tjänstepensionen ska samordnas med den allmänna pensionen. I år återtas stora belopp från friläggning, vilket för många pensionärer medfört sänkt kompletteringspension.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!