Publicerad: 22 oktober 2015

Pressmeddelande

SKL kommenterar Migrationsverkets prognos

Läget är mycket ansträngt i kommuner och landsting. Staten måste agera snabbt på alla plan i asyl- och flyktingmottagandet.

Lena Micko, ordförande, SKL

Kommuner och landsting behöver full täckning för sina kostnader och flexiblare regler.

– Det är en allvarlig situation. Kommuner och landsting behöver genast tillräckliga ersättningar, flexibla regelverk och en bättre statlig samordning för att klara mottagandet av nyanlända, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

– När enskilda kommuner förväntas anstränga sig till det yttersta, till exempel med att ordna tak över huvudet för flera tusen ensamkommande barn på några veckor, då måste också staten kunna snabba på sina processer för att underlätta mottagandet, säger Lena Micko.

SKL vill se tydlighet i ansvar och finansiering samt en rad undantag i olika regelverk som skulle underlätta för mottagandet.

Exempel på nödvändiga åtgärder

  • Statens ersättningar är för låga. SKL kommer att räkna på vad det ökade mottagandet innebär. Det handlar om kostnader i miljardklassen som inte ersätts av staten.
  • Ta bort alla krav – förutom hållfasthet och brandsäkerhet – vid byggande av tillfälliga bostäder, till exempel krav om buller.
  • Tillåt flexibla lösningar för att förenkla nyanlända elevers skolstart. Ta bort krav på hela skoldagar och undervisning i alla ämnen från start. Påskynda ett regelverk som möjliggör fjärrundervisning.
  • Socialförvaltningarna ska inte behöva lägga tid på att handlägga ekonomiskt bistånd till nyanlända – ta bort ”glappet” och se till att nyanlända får statlig etableringsersättning från början.
  • Gör det möjligt att utforma alla boendeformer utifrån ensamkommande barns behov. Låt kommunerna avgöra om det finns behov av bemanning dygnet runt samt föreståndarens utbildningsbakgrund.

– Det är viktigare än någonsin att regeringen tar ett helhetsgrepp om frågorna och att de statliga aktörerna drar åt samma håll i sitt stöd till kommunerna. Statens asylmottagande måste fungera. Men samtidigt behöver vi också arbeta tillsammans med nästa steg – så att personer som får uppehållstillstånd får en bostad, kan börja på sfi och får ett jobb, säger Lena Micko.

Enligt Migrationsverket väntas mellan 140 000 och 190 000 asylsökande komma till Sverige under 2015. Det är mer än dubbelt så många som myndigheten räknade med i somras. För år 2016 är prognosen mellan 100 000 och 170 000 asylsökande. Mellan 16 000 och 33 000 av dessa är ensamkommande barn. Migrationsverket menar att prognoserna är väldigt osäkra.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!