Publicerad: 16 januari 2019

Nyhet

SKL kommenterar fyrpartiöverenskommelse

SKL välkomnar att fyra partier nu kommit överens om förslag som gör det möjligt för riksdagen att välja en statsminister, men kritiserar förslaget om en statlig skolhuvudman.

Lena Micko, SKL:s ordförande

Lena Micko

De fyra partierna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, har meddelat att man har en överenskommelse om ett gemensamt budgetarbete och politiska reformer för mandatperioden. En ny regering har många arbetsuppgifter som är viktiga för landets kommuner och regioner att ta sig an.

– Att en regering kommer på plats är oerhört viktigt. Situation med en övergångsregering utan mandat att styra landet har inneburit stor osäkerhet för kommuner och regioner. Den nya överenskommelsen kommer att innebära satsningar på viktiga områden, bland annat höjda generella statsbidrag, satsningar på hälso- och sjukvård, ökade satsningar på järnväg och digital infrastruktur samt insatser för att stärka arbetsmarknaden i hela landet, säger Lena Micko, SKL:s ordförande.

Som Sveriges största arbetsgivarorganisation vill SKL betona vikten av att staten fortsatt ska låta parterna ta ansvar för arbetsmarknadens funktionssätt.

– Den svenska modellen, där fack och arbetsgivare kommer överens om spelreglerna för arbetsmarknaden, utan att staten blandar sig i, har tjänat Sverige väl under många decennier. Det är oerhört viktigt att en riksdagsmajoritet ser den viktiga roll som arbetsmarknadens parter spelar i utvecklingen av en modern arbetsmarknad. SKL vill fortsätta att ta ansvar och vi vill inte att staten ska lägga sig i, säger Lena Micko.

SKL är starkt kritiskt till förslag i fyrpartiöverenskommelsen om ett statligt huvudmannaskap för skolan.

– En bra skola behöver utvecklas utifrån de lokala behoven och förutsättningarna samt utifrån nationellt satta ramar. Det kommunala huvudmannaskapet är en garant för det. En stor omorganisation är inte rätt sätt att möta de utmaningar svensk skola har, säger Lena Micko.

– Däremot ser jag möjligheter med en utredning av skolans huvudmannaskap. Jag hoppas att den kommer räta ut de frågetecken - och missuppfattningar - som hela tiden uppstår när en statlig skola kommer på tal. Om vi kan få en seriös genomlysning av de svaren, så kan vi sedan gå vidare och utveckla skolan med ett starkt kommunalt huvudmannaskap. Jag förutsätter att skolans huvudmän inbjuds att delta fullvärdigt i en sådan utredning, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!