Publicerad: 30 januari 2019

Nyhet

SKL kommenterar Arbetsmarknadsutredningen

SKL håller med Arbetsmarknadsutredningen om att det arbetsmarknadspolitiska regelverket behöver förtydligas. Men utredningens förslag saknar i flera avseenden det kommunala perspektivet.

Lena Micko

Lena Micko

Arbetsmarknadsutredningens uppdrag var att lämna förslag på hur samhällets resurser ska användas så effektivt som möjligt för att uppnå en väl fungerande arbetsmarknad. En del har varit att analysera om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken bör förtydligas samt att vid behov lämna förslag på författningsändringar.

Utredningen menar att det bara är Arbetsförmedlingen som ska ge arbetsmarknadsinsatser. Men om målet med arbetsmarknadsinsatserna är att så många som möjligt av de som står utanför arbetsmarknaden ska komma i arbete anser SKL att det behövs mer flexibilitet och fler lokala lösningar. Även kommuner ska kunna ansvara för vissa arbetsmarknadsinsatser.

– Många kommuner upplever redan idag att Arbetsförmedlingen abdikerat från sitt uppdrag genom att lägga ned kontor. Arbetsförmedlingskontor saknas i en fjärdedel av kommunerna, säger Lena Micko ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I utredningen betonas att staten, oberoende av regering, under lång tid har detaljstyrt arbetsmarknadspolitiken. SKL instämmer och betonar vikten av långsiktig planering och flexibilitet i utförandet, här har staten ett stort ansvar att ta.

Det är mycket viktigt att det lokala arbetet med arbetslösa och att servicen till de lokala arbetsgivare inte försvinner. Att stötta arbetslösa och de lokala företagen har kommunerna lång erfarenhet av men det krävs en statlig finansiering för det.

– Det fortsatta arbetet med utredningens alla förslag måste ta hänsyn till de olika förutsättningar och utmaningar som finns i Sveriges 290 kommuner, avslutar Lena Micko.

Leif Klingesjö
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!