Publicerad: 29 juni 2017

Nyhet

SKL i samtal med regeringen om LSS

SKL hade igår överläggningar med regeringen om LSS och personlig assistans. Den restriktiva tolkningen av LSS skapar oro hos brukare och ökade utgifter för många kommuner.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

– Regeringen och SKL är helt överens om att vi måste garantera att inte enskilda individer med ett stort behov av hjälp i sin dagliga livsföring hamnar i kläm. På kort sikt anser SKL även att kommuner, landsting och regioner behöver få statsbidrag som täcker de nu ökande utgifterna för personlig assistans, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kostnaderna har ökat

Under onsdagen samtalade SKL:s politiska ledning med barn-, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér om att många kommuner har fått ta över kostnader, utan kompensation, efter att möjligheten att få statlig assistansersättning har minskat. Sedan 2009, då den första restriktiva domen kom, har kommunernas kostnader för personlig assistans enligt LSS ökat med drygt två miljarder kronor - det vill säga 150 procent.

– Domarna har skapat en stor oro hos brukare. Regeringen och SKL behöver gemensamt snabbt hitta en lösning som är bra för alla parter och samtidigt inte medför skenande och oförutsägbara kostnader varken för staten, kommunerna eller landstingen, säger Lena Micko.

Statlig finansiering är det bästa

Fram till april i år har antalet brukare med statlig assistansersättning minskat med cirka 250 personer jämfört med antalet berättigade vid senaste årsskiftet. Ansvar och kostnader som därmed åläggs kommuner, landsting och regioner utan statlig kompensation.

– Det är viktigt att utreda och åtgärda konsekvenserna av åtstramningen av den statliga assistansersättningen. I väntan på förslag till lösning behövs statsbidrag som täcker de ökade utgifterna. En helt statlig finansiering vore på sikt det bästa, säger Lena Micko.

SKL och företrädare för arbetsmarknadens parter anser även att statens ersättning till utförare av den personliga assistansen är för låg, vilket försvårar möjligheterna att upprätthålla kvalitet, kompetens och rimlig löneutveckling.

SKL:s ledning och barn-, äldre- och jämställdhetsministern är överens om att fortsätta samtalen om LSS efter sommaren. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska ge den enskilde möjlighet att leva som andra, trots funktionsnedsättningar. Ansvaret för personlig assistans är delat mellan kommunerna och Försäkringskassan. Om Försäkringskassan bedömer att behovet av hjälp med de grundläggande behoven inte överstiger i genomsnitt 20 timmar per vecka avslås ansökan. Den enskilde kan då vända sig till kommunen för att ansöka enligt LSS.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!