Publicerad: 26 oktober 2018

Nyhet

SKL ifrågasätter Skatteverkets bedömning

SKL ifrågasätter Skatteverkets bedömning om uthyrning av vårdpersonal. SKL menar att den inte överensstämmer med sjukhusundantagen i EU-rätten.

Germund Persson, chefsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Germund Persson.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade i en dom den 7 juni i år att ett bemanningsföretags uthyrning av anställd vårdpersonal inte utgör en sådan sjukvårdstjänst som undantas från momsplikt. Skatteverket publicerade den 25 oktober ett ställningstagande där verket redovisar sin syn på när uthyrning av vårdpersonal är skattepliktig eller inte.

Skatteverket går längre i sin bedömning än vad som följer av Högsta förvaltningsdomstolens dom. För att undantas från momsplikt anser Skatteverket att det krävs att företaget tillhandahåller sjukvård eller tandvård direkt till patienten.

– SKL ifrågasätter Skatteverkets bedömning i de delar som sträcker sig längre än till att bara handla om bemanningsföretags uthyrning av anställd personal. Vi beklagar att Skatteverket i sitt ställningstagande inte har tagit hänsyn till sjukhusundantagen i EU-rätten. Rättsläget är enligt vår uppfattning, långt ifrån klart, säger Germund Persson, chefsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– I dagsläget kan vi inte bedöma hur långtgående konsekvenser Skatteverkets besked kan komma att få för kommuner, landsting och regioner, men vi kommer att följa utvecklingen noga. Men det är viktigt att komma ihåg att ställningstagandet bara redovisar Skatteverkets uppfattning, säger Germund Persson.

Jeanette Fored
Skattexpert

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!