Publicerad: 26 januari 2016

Nyhet

SKL ger stöd för ändringar i Lex Laval

Förslagen kan stärka ställningen på arbetsmarknaden för utstationerade arbetstagare som arbetar i Sverige tillfälligt. Men lagen borde främja frivilligt ingångna kollektivavtal bättre.

Ett bygge.

Det framför SKL i sitt remissyttrande över utstationeringskommitténs förslag till ändringar i Lex Laval, lagstiftningen som rör utstationerade arbetstagares anställnings- och arbetsvillkor.

SKL:s medlemmar – kommuner, landsting och regioner – berörs i princip inte av utredningens förslag i egenskap av arbetsgivare. Däremot kan förslagen som gäller ökade möjligheter att vidta stridsåtgärder mot utländska tjänsteutövare påverka SKL:s medlemmar i egenskap av beställare av tjänster.

– Självklart ska den som jobbar tillfälligt i Sverige ha skäliga villkor. Vi anser att flera av kommitténs förslag bidrar till att stärka arbetstagares ställning, vilket är positivt, säger Lena Micko, ordförande i SKL.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Dock är vi oroliga att utredningens förslag inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att parterna frivilligt vill ingå kollektivavtal, säger Lena Micko.

SKL avstyrker utredningens förslag att Arbetsmiljöverket ska få ett förstärkt uppdrag att analysera svenska branschavtal när det gäller vilka villkor som kan krävas av de utstationerande arbetsgivarna.

– En sådan inblandning från en statlig myndighets sida strider mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, där parterna ansvarar för kollektivavtalen och hur villkoren ska tolkas, säger Lena Micko.

Yttrandet Översyn av Lex Laval

Fler yttranden från styrelsen

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!