Publicerad: 27 november 2017

Nyhet

SKL fortsätter arbetet mot hot och hat

Regeringen ger SKL medel till arbetet mot hot och hat mot förtroendevalda under valåret 2018. Det gör det möjligt för förbundet att fortsätta stödja kommuner, landsting och regioner.

Emil Broberg.

Under åren 2012 till 2016 har hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner ökat visar BRÅ:s nyligen släppta rapport. Störst var utsattheten under valåret 2014 då tre av tio blev utsatta.

– När valåret nu tar sin början är oron stor för att förtroendevalda kommer att bli än mer utsatta för hot och hat, säger Emil Broberg, 3:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det är värdefullt att vi kan stödja de kommuner, landsting och regioner med utsatta förtroendevalda för att motverka att andra krafter försöker sätta demokratin ur spel.

SKL utvecklar stödet

Regeringens beslutade medel gör det nu möjligt att fortsätta den påbörjade satsningen med att stödja och utveckla det systematiska arbetet mot hot och hat mot politiker.

SKL kommer under nästa år att fortsätta att utbilda förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner, utveckla fördjupad kunskap och metoder för riskanalyser kring hot, hat och våld. Därutöver fortsätter förbundet att kräva att regeringen tar fram ett förslag som skärper lagstiftning kring angrepp mot politiker och det demokratiska systemet.

– Hot och hat är inte något som politiker ska tåla eller finna sig i. Ett hot mot en enskild förtroendevald är ett allvarligt hot mot hela vårt demokratiska system, säger Emil Broberg.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!