Publicerad: 4 april 2016

Nyhet

SKL förhåller sig till märket

Industrins parter har kommit överens om ett ettårigt avtal på 2,2 %. Igår presenterade parterna inom handeln ett avtal på samma nivå. SKL kommer förhålla sig till den norm som nu är satt.

Heléne Fritzon

– Det är positivt att två avtal redan tecknats och att vi övriga parter nu har ett märke att förhålla oss till i de fortsatta förhandlingarna. Vi hade dock gärna sett ett avtal på en längre avtalsperiod, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

– Att parterna inom både industrin och handeln lyckats få till avtal trots att de inledningsvis låg långt från varandra är ett styrketecken för den svenska modellen. Det finns nu förutsättningar för att den framgångsrika lönebildningsmodell som funnits sedan slutet av 90-talet kan fortsätta. För att modellen verkligen ska värnas bygger det på att övriga avtalsområden nu också klarar att följa industrins normering, säger Heléne Fritzon.

SKL går nu in i en mer intensiv förhandlingsperiod och avtalet med Kommunal löper ut först 30 april 2016. Men målet är att försöka träffa avtal i god tid innan det.

Enligt rådande lönebildningsmodell sätter industriavtalet normen för löneökningarna på arbetsmarknaden. Avtalsperioden omfattar tiden den 1 april 2016 till och med den 31 mars 2017. Avtalsvärdet är 2,2 %. Av nivåhöjningen är 2,0 % lön och 0,2 % avsättning till deltidspension.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!