Publicerad: 29 november 2016

Nyhet

SKL föreslår 11 punkter för nyanländas boende

Många nyanlända och ett flertal kommuner är i behov av snabba statliga åtgärder för bättre bosättning. Regeringen har till viss del gått SKL till mötes, men det behövs mer.

I en skrivelse till regeringen ber SKL regeringen att agera skyndsamt. I skrivelsen sammanställer SKL 11 åtgärder som förbundet tidigare framfört till regeringen och som tillsammans snabbt kan göra stor skillnad.

Lena Micko, ordförande SKL

– Även om de flesta kommuner klarar att ordna boendelösningar för nyanlända enligt årets fördelning, så har många kommuner svårigheter att ordna bra boenden. Och ännu fler kommer att ha det under 2017. Vuxna och barn riskerar därmed att starta sin etablering i mycket olämpliga boenden. Ett snabbt agerande från regeringen kan bidra till att lösa problemet, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Skrivelse med 11 punkter

– Om de åtgärder vi föreslår omgående genomförs så kommer Sveriges kommuner, tillsammans med de statliga aktörerna, att kunna ge de nyanlända bättre förutsättningar i etableringen. Snabba åtgärder är oerhört viktigt både i denna stund och för att bygga en stark grund för framtida utmaningar, säger Anders Knape, 2:e vice ordförande för SKL.

Några av de punkter som SKL för fram till regeringen:

  • Göra det möjligt att använda Migrationsverkets lägenheter till nyanlända där bostadsbristen är som störst och låta nyanlända tillfälligt stanna i anläggningsboenden om alternativet är dåliga boendelösningar.
  • Göra det möjligt för kommuner som vill, att ta emot fler nyanlända.
  • Underlätta för kommuner att bevilja tidsbegränsade bygglov.
  • Ge statliga bolag och myndigheter i uppdrag att bistå med bostäder till nyanlända.
  • Säkerställa nyanländas möjligheter att betala för sitt boende.

En jämnare fördelning är viktig

SKL har under flera år agerat för en jämnare fördelning av asylsökande mellan Sveriges kommuner. Det handlar om förändringar av såväl ebo-reglerna som planering av anläggningsboenden.

- En jämnare fördelning av asylsökande är en förutsättning för en jämnare fördelning av nyanlända. Den nya bosättningslagen bidrar till att sprida mottagandet av nyanlända. Men det behövs mer genomgripande förändringar regler och förordningar för en jämnare fördelning, säger Lena Micko.

Skrivelse - Åtgärder för nyanländas bosättning

SKL:s arbete med nyanlända och integration

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!