Publicerad: 25 januari 2016

Nyhet

SKL efterlyser offensiv statlig bostadspolitik

SKL efterlyser en offensiv statlig bostadspolitik som tar itu med systemfelen på bostadsmarknaden. Det skriver förbundet i ett yttrande till en ny bostadsutredning.

Utredningen har analyserat hur äldre invånare ska kunna bo kvar i sin bostad eller flytta till en bostad som passar bättre. I dag hindras många äldre av ekonomiska skäl att flytta till en bostad som passar deras behov och som är lämplig att åldras i.

Rörligheten på bostadsmarknaden behöver öka

Lena Micko, ordförande, SKL

– Vi välkomnar därför utredningens förslag om att höja bostadstillägget. Förslaget gör det möjligt för fler pensionärer med små inkomster att efterfråga en bostad som passar deras behov, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– Men vi vill understryka att den i särklass viktigaste åtgärden för att öka rörligheten på bostadsmarknaden och för att underlätta för äldre att flytta till en lämplig bostad – det är att förändra reavinstskatten och stämpelskatten. Sådana förslag saknas.

Staten måste ta ett helhetsgrepp

Antalet äldre invånare ökar och de allra flesta vill bo i vanliga bostäder. Enligt SKL är äldre invånare en av flera grupper som drabbas av en generellt illa fungerande bostadsmarknad. Det är stor brist på bostäder. Rörligheten bland de som har en bostad är låg, vilket innebär att färre bostäder frigörs för de som står utanför bostadsmarknaden. Dessutom ökar boendekostnaderna snabbt. Nu behövs en offensiv statlig bostadspolitik som tar ett helhetsgrepp om den svåra situationen.

Bild på en byggarbetsplats för nya bostäder.

– Det finns en stor vilja bland kommunerna att bidra till att fler kan få tillgång till en bostad, men både kommunerna och företagen som bygger bostäderna måste få bättre förutsättningar i sitt arbete. Staten måste förbättra spelreglerna, säger Lena Micko.

Som exempel måste det bli enklare för kommunerna att planera för nya bostäder där många vill bo. Statliga regelverk, till exempel om riksintressen, sätter ofta stopp. En annan viktig åtgärd är att förändra regler som fördröjer och fördyrar byggandet.

– Samtidigt måste regering och riksdag öka sitt fokus på att stötta de många individer och familjer som har svårt att efterfråga en bostad. Sveriges nationella bostadspolitik behöver också vara en social bostadspolitik – en politik för alla, säger Lena Micko.

Förklaring av begrepp

Bostadstillägg: Ett ekonomiskt stöd till pensionärer som beräknas på inkomster, tillgångar och boendekostnader.

Reavinstskatt: Betalas av den som gör vinst vid försäljning av sin bostad.

Stämpelskatt: Betalas av den som köper ett hus eller en tomt.

Yttrandet Bostäder att bo kvar i - bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer (SOU 2015:85)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!