Publicerad: 4 december 2015

Nyhet

SKL deltar vid klimatmötet i Paris

Vid FN:s klimatmöte i Paris ska världens länder enas om ett nytt globalt klimatavtal. Denna gång lyfts kommuner och regioner fram som viktiga aktörer.

Just nu hålls FN:s tjugoförsta klimattoppmöte, COP21. Under dessa dagar ska länderna enas om ett nytt globalt klimatavtal från år 2020. Nytt för denna förhandlingsomgång är att kommuner och regioner lyfts fram som en viktig aktör – även om det inte sker inom ramen för de officiella förhandlingarna.

Lena Micko.

Över tusen lokala ledare finns på plats. SKL deltar med en delegation, däribland SKL:s ordförande, Lena Micko. Ett antal svenska kommuner kommer också att presentera sitt klimat- och miljöarbete vid COP21.

– Kommuner och regioner ligger på många sätt i framkant när det gäller innovativa lösningar som ger verklig effekt, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi som representerar svenska kommuner, landsting och regioner är med på klimatmötet för att dela med oss av dessa goda exempel. Framsteg som görs i Sverige kan förhoppningsvis bidra till ett mer effektivt arbete internationellt.

Delegationen och flera svenska kommuner deltar bland annat, på inbjudan av Paris borgmästare Anne Hidalgo, vid ett möte för lokala ledare som samlar över 1000 borgmästare.

Kommuner och regioners bidrag inför förhandlingarna

Inför förhandlingarna har icke-statliga aktörer såsom kommuner och regioner uppmanats att rapportera in sina åtaganden och initiativ. Syftet är att uppmärksamma det nödvändiga klimatarbetet som redan pågår och därmed påvisa att det också går att genomföra.

Totalt har över 10 000 bidrag rapporterats in. Ett 50-tal svenska kommuner och ett antal svenska regioner har skickat in sina åtaganden och initiativ. Bidragen finns samlade på portalen Nazca som är knuten till FN:s klimatkonvention.

 

På bilden från Paris: Ilmar Reepalu, Lena Micko, Elisabeth Unell och Carola Gunnarsson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!