Publicerad: 24 november 2016

Nyhet

SKL beklagar utebliven regionreform

Civilminister Ardalan Shekarabi har meddelat att stödet som krävs från riksdagspartierna inte finns för att gå vidare med regionreformen. SKL beklagar detta.

Lena Micko, ordförande SKL

– Den nuvarande regionala indelningen är inte anpassad för att möta framtidens utmaningar för landstingen och regionerna. Det är därför djupt beklagligt att reformen inte kan gå vidare och att förutsättningarna försämras för en balanserad utveckling för jobb, tillväxt och hälso- och sjukvård i alla delar av landet, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Vid de tre senaste kongresserna finns beslut om att Sveriges Kommuner och Landsting ska verka för en ny regional samhällsorganisation. Majoriteten av landsting, regioner och berörda kommuner har också gett Indelningskommitténs förslag om en ny regionindelning ett starkt och brett stöd.

– Vi hade förväntat oss ett större ansvarstagande från riksdagspartierna för att kunna skapa bättre förutsättningar för en jämlik vård och tillväxt i hela landet. Länen och landstingen är i dag för små och det regionala utvecklingsansvaret är för splittrat, säger Lena Micko.

– Detta visar på en klyfta mellan den regionala och nationella nivån i flera partier där den nationella nivån fjärmar sig från den lokala och regionala verkligheten, säger Lena Micko.

Statens myndigheter har dessutom alla olika indelning, vilket också försvårar samordningen regionalt.

SKL kommer nu att analysera hur vi kan förbättra förutsättningarna för landstingen att samverka och ges förutsättningar att klara sina uppdrag i framtiden.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!