Publicerad: 28 november 2018

Nyhet

Skatteverket senarelägger inrapportering av skattesats

Skatteverket ändrar, efter dialog med SKL, slutdatumet för inrapportering av skattesatser till 11 december. En första preliminär skattesats måste dock rapporteras senast 30 november.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Den extraordinära situationen med en övergångsbudget innebär att det är en stor utmaning för kommuner, landsting och regioner att planera budget och verksamhet för nästa år och därmed besluta om ändringar i skattesatsen innan en regering är på plats. 

Enligt kommunallagen har kommunerna en skyldighet att fastställa skattesatser senast den 30:e november, även om skattesatsen därefter kan komma att ändras under december månad med anledning av en sen statsbudget. Kommunen har också en skyldighet att underrätta Skatteverket om skattesatsen så snart den har fastställts.

Välkommet besked med nytt slutdatum

Efter dialog med SKL har Skatteverket nu beslutat att skjuta på slutdatumet för fastställande av skattesatsen. Skatteverket kommer att ta emot information av ändringar av skattesatser fram till  den 11:e december. Det innebär att kommuner, landsting och regioner får elva dagar extra tid att hinna besluta om eventuella ändringar av skattesatsen.

– Det är ett välkommet besked av Skatteverket och det kommer verkligen i sista stund. Den unika situationen med en sen och avskalad övergångsbudget, har satt många kommuner, landsting och regioner i en svår situation och ett av många beslut som inte kunnat fattas är det om skattesatsen, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Senare inrapportering kan leda till restskatt

På grund av den särskilda situationen kommer besluten om preliminär A-skatt för 2019 behöva utfärdas senare än ett normalår. Om kommunerna underrättar Skatteverket om ändrad skattesats senast den 11:e december, kommer man kunna ta hänsyn till den nya skattesatsen i A-skattebesluten för 2019.

Om en skattesats ändras i december och kommunen inte meddelar Skatteverket om den nya skattesatsen senast det nya slutdatumet, innebär det att beslut om preliminärskatt för kommunens eller länets invånare potentiellt kan bli fel.

– Jag uppmanar alla kommuner, landsting och regioner att snarast rapportera sin preliminära skattesats till Skatteverket, även i de fall man kan förutse att en ändring kan komma att behöva göras efter december månads fullmäktigemöte, säger Annika Wallenskog.

I rollen som arbetsgivare har kommuner, landsting och regioner möjlighet att på eget initiativ hämta nya A-skatteuppgifter genom en förfrågan i centrala skatteregistret om en ändrad skattesats meddelas efter den 11:e december.

Annika Wallenskog
Chefsekonom och chef för avdelningen ekonomi och styrning

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!