Publicerad: 28 maj 2019

Nyhet

Skatteverket kan inte beskatta utan stöd i lag

SKL har i en skrivelse återigen påtalat för Skatteverket att de inte kan besluta om beskattningsåtgärder kring underleverantörers tillhandahållande av sjukvård innan rättsläget är klarlagt.

Germund Persson

Germund Persson

Sveriges Kommuner och Landsting har tidigare i skrivelse påtalat för Skatteverket angående deras ställningstagande med anledning av domen från Högsta Förvaltningsdomstolen. Skatteverket har i sitt ställningstagande gått längre i sin bedömning än vad som följer av domen.

Flera förhandsbesked har nu prövats. De nu meddelade förhandsbeskeden av en oenig Skatterättsnämnd visar att rättsläget och Skatteverkets tolkning av domen från Högsta Förvaltningsdomstolen är allt annat än självklar. Troligen kommer flera förhandsbesked också att överklagas. Frågorna är därmed inte rättsligt avgjorda.

– Skatteverket kan inte vidta beskattningsåtgärder innan rättsläget har klarlagts genom avgöranden från högsta instans. Vi anser därför att Skatteverket måste skjuta på tidpunkten för ikraftträdande som utsatts till den 1 juli 2019, säger Germund Persson, chefsjurist på SKL.

Jeanette Fored
Skatteexpert

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!