Publicerad: 27 april 2017

Nyhet

Skatteunderlagets tillväxt avtar i ny prognos

Den starka tillväxten av skatteunderlaget väntas avta successivt fram till 2020. SKL:s nya prognos visar att skatteunderlaget i år växer med 4,4 procent och nästa år hamnar på 4 procent.

Sveriges Kommuner och Landsting gör prognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger per år. Jämfört med prognosen som presenterades i februari har skatteunderlagets ökningstakt justerats ner för år 2017. Underlaget beräknas samtidigt bli något större under 2018 än tidigare beräknat till följd av ny information om sysselsättningsutvecklingen. Totalt sett innebär det en marginell uppjustering av skatteintäkterna fram till och med år 2018. Även för 2016 har en marginell uppjustering av skatteunderlaget gjorts.

Från och med 2019 och perioden därefter räknas tillväxten av skatteunderlaget bli något långsammare än den genomsnittliga ökningen de senaste 19 åren. Det beror på att återhämtningen av ekonomin planar ut efter 2019, då antalet arbetade timmar inte längre beräknas att öka.

Skatteunderlagsprognosen är en del av den detaljerade samhällsekonomiska bild som kommer att presenteras i Ekonomirapporten. Rapporten belyser den ekonomiska situationen och förutsättningarna för kommuner, landsting och regioner samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Ekonomirapportens innehåll kommer att presenteras av ordföranden Lena Micko och chefsekonom Annika Wallenskog i en webbsändning 10 maj.


Skatteunderlagsprognos, april, 2017

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!