Publicerad: 16 augusti 2018

Nyhet

Skatteunderlaget oförändrat jämfört med förra prognosen

Skatteunderlaget kommande år kommer att utvecklas betydligt svagare än hittills. Den bedömningen görs i SKL:s senaste skatteunderlagsprognos.

Annika Wallenskog.

Konjunkturen har stärkts i många år och därmed har tillväxten av skatteunderlaget varit mycket stark. Rensat för effekten av att grundavdraget höjs för pensionärer är årets ökning 4,3 procent. Under 2019 och 2020 beräknas den falla till en årlig ökningstakt på 3,3 procent per år.

– Det beror framförallt på att vi räknar med att konjunkturen kulminerar nästa år, med svagare sysselsättningstillväxt som följd, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Mindre revideringar

Ny statistik över arbetade timmar visar en något senare sysselsättningsuppgång än beräkningen i april. Det betyder att prognosen för skatteunderlagstillväxten är nedreviderad med 0,1 procentenheter 2018 jämfört med aprilbedömningen. Den revideras upp med lika mycket 2019. Vilket innebär att nivån på skatteunderlaget 2019 är lika stort som enligt aprilprognosen. Åren därefter görs en smärre uppjustering på 0,2 procentenheter per år, till följd av en något positivare bedömning av medelarbetstiden.

Utmaningarna kvarstår

– Även om vi gör en viss upprevidering av skatteunderlagsprognosen kvarstår utmaningarna runt hur skatteintäkterna ska kunna räcka till de ökande behoven inom skola, vård och omsorg under de kommande åren, säger Annika Wallenskog.

SKL gör prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året; i februari, april, augusti, oktober samt december.

Underlaget syftar till att ge kommuner, landsting och regioner en uppfattning om hur skatteintäkterna, som ligger till grund för budgeten, kommer att utvecklas.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!