Publicerad: 21 december 2017

Nyhet

Skatteunderlaget beräknas öka mer

Svensk konjunktur har förstärkts markant under 2017 och högkonjunkturen beräknas nå sin kulmen 2018. Det visar årets sista skatteunderlagsprognos från SKL.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

I SKL:s skatteunderlagsprognos i december revideras skatteunderlaget upp relativt kraftigt jämfört med den tidigare prognosen. Skälet är att arbetsmarknaden utvecklats bättre än beräknat

BNP-tillväxten förväntas landa på 2,7 i år och 2,6 procent för nästa år. Det är framför allt den inhemska efterfrågan, i form av investeringar samt hushållens och offentliga sektorns konsumtion, som bidrar till att hålla uppe tillväxten. SKL beräknar att skatteunderlaget i år ökar med 4,8 procent och under nästa år med 3,5 procent. Det ökar på skatteintäkterna i kommuner, landsting och regioner med cirka 2,5 miljarder kronor år 2017 och 3,5 miljarder kronor år 2018.

2019 avtar skatteunderlagets ökningstakt

Utvecklingen efter 2018 är svår att prognostisera. SKL:s skatteunderlagsprognos för 2019 bygger på ett antagande om en relativt snar återgång till ett neutralt konjunkturläge. Skatteunderlaget beräknas därmed inte öka i samma takt under 2019 och 2020. Ett mer utdraget förlopp skulle betyda att uppbromsningen fördelas på fler år.

– Oavsett hur snabbt det går kommer kommuner, landsting och regioner inom kort att stå inför en mycket besvärlig obalans. Välfärdsbehoven kommer att öka snabbt med allt fler yngre och äldre medan den arbetsföra befolkningen och skatteunderlaget inte ökar i samma takt, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Få kommuner justerar skattesatsen

Region Kronoberg höjer sin skattesats med 40 öre inför nästa år och är därmed den enda regionen/landstinget som ändrar sin skattesats. Bland kommunerna är det fem kommuner som höjer och fyra som sänker skattesatsen. Nettoeffekten av skatteförändringarna i kommunerna är 0 öre. Medelskattesatsen påverkas sammantaget marginellt.

SKL gör prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året; i februari, april, augusti, oktober samt december. Underlaget syftar till att ge kommuner, landsting och regioner en uppfattning om hur skatteintäkterna, som ligger till grund för budgeten, kommer att utvecklas.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!