Publicerad: 15 mars 2016

Pressmeddelande

Skarpa skolförslag från huvudmännens expertråd

Systematisk uppföljning av varje elevs kunskaper, fler vägar till läraryrket och starka band till forskning. Det är några rekommendationer från huvudmännens expertråd för skolutveckling.

Huvudmännens expertråd för skolutveckling, som tillsattes av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Friskolornas riksförbund, har nu kommit med sin rapport.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Rapporten tar avstamp i det som ledamöterna sett fungerar i klassrummen, i förskolor och skolor och hos huvudmännen. Slutsatserna visar därmed hur man kan komma tillrätta med skolans utmaningar i praktiken. Rekommendationer från en så bred och kunnig grupp väger tungt, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

– Det går att förbättra skolan utan stora reformer, till exempel genom att lära av andra och av vad forskningen säger fungerar. Och det är just erfarenheter av genomförd skolutveckling som har varit expertrådets fokus. Nu hoppas jag att många förskolor och skolor ska bli inspirerade av exemplen och anta utmaningen att höja kvaliteten och resultaten, säger Mikaela Valtersson, ordförande för Friskolornas riksförbund.

Sju områden

De 30 rekommendationerna och de konkreta exemplen finns inom sju områden:

  • Lärarnas undervisning och arbetssätt
  • Lärmiljön
  • Läraryrket
  • Ledarskap
  • En lärande organisation
  • Kulturer och värderingar
  • Skolans infrastruktur för forskning och utveckling

Expertrådets slutsatser och rekommendationer

Expertrådets debattartikel i Dagens Samhälle 2016-03-15

Expertrådet sattes samman under sommaren 2015 med uppdraget från Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas riksförbund att samla erfarenheter och att ge exempel på hur skolutveckling kan gå till i praktiken. Rådet har bestått av 22 skolchefer, forskare, rektorer och lärare.

Expertrådets arbetssätt ligger i linje med det som OECD, i sin rapport till regeringen 2015, pekat på att Sverige behöver bli bättre på att samla experter för att analysera och ta tillvara olika erfarenheter och forskningsresultat.

Utgångspunkten för Expertrådets arbete har varit de erfarenheter och kunskaper som ledamöterna har av att utveckla skolans verksamhet. Till skillnad från andra, till exempel Skolkommissionen, är utgångspunkten det som fungerar istället för det som inte fungerar. I rapporten finns en mängd exempel att inspireras av.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!