Publicerad: 11 oktober 2016

Nyhet

Sju punkter för att möta behoven inom sfi

Behovet av fler utbildade lärare inom sfi och svenska som andraspråk är mycket stort. SKL har tagit fram samlad strategi som omfattar åtgärder från såväl staten som kommunerna.

Per-Arne Andersson

Utöver de drygt 3 000 lärare som idag undervisar i sfi så kan det behövas 2 000 ytterligare lärare redan från 2017 och framåt. För att möta behoven har SKL tagit fram en strategi med sju punkter med åtgärder på kort och lång sikt.

– Det måste bli möjligt att bli sfi-lärare som en egen inriktning i lärarutbildningen. En sådan utbildning saknas helt idag och det är otydligt för studerande hur man blir sfi-lärare. Regeringen bör ge ett uppdrag till utvalda lärosäten att skapa en sådan utbildning som även bör innehålla kunskap om arbetsmarknaden, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

E-lärande

– Behovet av sfi-lärare är akut, det går inte att få fram så många lärare som behövs på så kort tid. Därför behöver vi tänka nytt. Till exempel behövs nya former för e-lärande som kan stärka upp ordinarie lärarledd undervisning, säger Per-Arne Andersson.

SKL menar att Skolverket bör samordna ett utvecklingsarbete där digitala tjänster både kompletterar ordinarie språkundervisning och är ett alternativ till ordinarie lärarledd undervisning. Målet är en digital plattform som är tillgänglig för alla nyanlända.

SKL:s sju förslag

Statens ansvar

  1. Utveckla tjänster för e-lärande inom sfi och svenska som andraspråk för nyanlända
  2. Gör en tydlig inriktning i lärarutbildningen för sfi-lärare
  3. Gör delar av utbildningen för sfi-lärare arbetsplatsförlagd så att de studerande tidigt blir en resurs för sfi-verksamheten
  4. Dimensionera utbildningssystemet efter behoven, till exempel så att utbildningar lokaliseras där de behövs
  5. Utveckla möjligheter till vidareutbildning och ta till vara på befintlig kompetens

Kommunernas ansvar

  1. Förläng arbetslivet så att äldre medarbetare ges möjligheter att jobba längre
  2. Organisera arbetet så att kompetenser och resurser används mer effektivt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!