Publicerad: 11 mars 2019

Nyhet

Sjukfrånvaron minskar i kommuner och regioner

Sjukfrånvaron i kommuner och regioner minskar för andra året i rad. Det visar en sammanställning från SKL, som presenteras idag.

Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL

Caroline Olsson

Sjukfrånvaron i kommunerna sjönk från 7,0 till 6,9 procent och i regionerna från 6,0 till 5,9 procent mellan 2017 och 2018.

– Sjukfrånvaron i kommuner och regioner minskar för andra året i rad. Det långsiktiga målet är att sjukfrånvaron ska sänkas ytterligare och stanna på en låg och stabil nivå, säger Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Sjukfrånvaron i Sverige har svängt kraftigt över tid. Det finns flera förklaringar till dessa svängningar, bland annat förändrade sjukskrivningsrutiner bland läkarna, förändringar i tillämpningen av försäkringen samt den varierande uppmärksamheten i frågan.

– Det finns inget som tyder på att sjukfrånvarons svängningar beror på motsvarande svängningar i ohälsa eller arbetsmiljö över tid. Det stärker oss i uppfattningen att det systematiska arbetsmiljöarbetet måste vara prioriterat hela tiden i kommuner och regioner, inte bara under perioder av ökad sjukfrånvaro och medial uppmärksamhet, säger Caroline Olsson.

Fortsatt stor skillnad mellan kvinnor och män

Kvinnors sjukfrånvaro är fortfarande avsevärt högre än mäns. Det mönstret tenderar att kvarstå oavsett om sjukfrånvaron är inne i en cykel av höga eller låga nivåer, även om skillnaderna är större då sjukfrånvaronivåerna är höga.

– Även om sjukfrånvaron bland kvinnor sjunker i kommuner och regioner för andra året i rad, så är skillnaden fortfarande stor jämfört med männen. Den stora skillnaden mellan könen är vår största utmaning. Det mesta tyder på att den generella ojämställdheten i samhället är en starkt bidragande faktor. Som arbetsgivare behöver vi ta ansvar för de delar vi kan påverka, menar Caroline Olsson.

Ett annat samhällsproblem som också kräver insatser på många områden är att ungas sjukfrånvaro tenderar att öka. Det sker i samhället i stort, men även i kommuner och regioner.

Sammanställningen från SKL bygger på den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och regionernas årsredovisningar. I sammanställningen ingår de 277 kommuner och 21 regioner, som har svarat.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!