Publicerad: 7 april 2017

Nyhet

Se över reglerna för överförmyndare och gode män

SKL begär i en skrivelse till regeringen att en utredning tillsätts som från grunden ser över och utformar en ny lagstiftning om överförmyndare, gode män och förvaltare.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

Det regelverk som finns idag härstammar från 1924 års förmynderskapslagstiftning och infördes i föräldrabalken i princip utan ändring. Regleringen i grunden har inte ändrats vilket gör att dagens lagstiftning i flera avseenden i övrigt inte heller svarar mot dagens förutsättningar och behov.

– SKL har under många år pekat på behovet av en genomgripande översyn av lagstiftningen kring överförmyndare och gode män och nu är det dags att modernisera lagstiftningen, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL anser att regeringen bör ta initiativ till att ändra lagstiftningen så att den möjliggör en professionalisering av uppdrag som god man och förvaltare för de svåraste eller mest komplexa uppdragen. Det bör också övervägas om uppdragen kan ges till juridiska personer.

SKL anser också att en central statlig myndighet bör svara för vägledning för överförmyndarna.

Ett nationellt register över uppdrag som god man och förvaltare bör införas.

Även systemet med gode män för ensamkommande barn bör ses över. Inriktningen bör vara en professionell företrädare.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!