Publicerad: 15 juli 2015

Nyhet

Se över mottagningssystemet för ensamkommande

Rekordmånga ensamkommande barn har sökt asyl i Sverige i år, och nu börjar myndigheten anvisa barn och ungdomar till samtliga kommuner – oavsett hur många de redan tagit emot.

Hans Karlsson.

– Det här innebär hård press på kommuner som redan tidigare kämpar med att ge ensamkommande barn och unga goda förutsättningar, säger Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg, SKL.

Hittills i år har över 5 000 asylsökande ensamkommande barn kommit till Sverige och sökt asyl. Under juni kom 1 447 ensamkommande barn till Sverige och sökte asyl. Det är den högsta siffran någonsin för en enskild månad. Hittills i år har antalet barn ökat med 93 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. Samtidigt har det totala antalet övriga asylsökande minskat något.

Illustraion, en grupp barn och unga.

Problemet inte löst

SKL menar att tvångslagstiftningen, som innebär att Migrationsverket kan anvisa asylsökande ensamkommande barn till en kommun även om det inte finns någon överenskommelse mellan verket och kommunen, inte har löst problemet i ett mottagningssystem som ständigt är underdimensionerat.

– Det finns ett stort behov av en förutsättningslös översyn av hur mottagandet av ensamkommande barn bäst ska organiseras och hur ansvaret ska fördelas mellan staten och kommunerna. Systemet måste vara flexibelt för att möta variationer i tillströmningen och långsiktigt hållbart, säger Hans Karlsson.

Kort varsel

Det största bekymret idag för kommunerna är att 40 procent av de ensamkommande barnen anvisas med anknytningsskäl. Dessa anvisningar sker med kort varsel utöver kommunernas överenskommelser med Migrationsverket. De ensamkommande barnen anvisas därmed ofta till kommuner som redan har många asylsökande- och flyktingar.

– Dessa barn kan fara illa när de kommer till en ibland mycket oklar och svag anknytning och måste ofta omplaceras snabbt till annat familjehem eller HVB hem, säger Hans Karlsson.

– Därför anser vi att Migrationsverket måste utveckla de anknytningskriterier som ligger till grund för kommunanvisningarna.  

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!